​Raport LDH na temat relacji między więźniami a ich bliskimi

Większość osób mogła spędzić Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok ze swoimi rodzinami. Osoby przebywające w więzieniach nie miały jednak tyle szczęścia. Pobyt w zakładzie karnym ma wpływ nie tylko na samych więźniów, ale także na ich bliskich.

Dla resocjalizacji więźniów kluczowe jest, aby pozostali w kontakcie ze swoimi rodzinami, dotyczy to zwłaszcza dzieci oraz ich rozwoju psychicznego i osobistego. Aby jednak utrzymać ten kontakt, w ramach wizyt w więzieniach rodziny muszą zmierzyć się z szeregiem przeszkód, w tym z narzuconymi godzinami odwiedzin, niekiedy wysokimi kosztami podróży i trudnymi warunkami przyjmowania.

LDH przeprowadza ankietę wśród bliskich więźniów

Belgijska Liga Praw Człowieka (LDH) przeanalizowała obecną sytuację panująca w więzieniach, aby lepiej zidentyfikować i zrozumieć problemy, z którymi zmagają się więźniowie i ich rodziny. Problemy te obejmują sposób, w jaki administracja więzienna przyjmuje gości i to, jak ich traktuje, a także rodzaj kontaktu, jaki takie osoby mogą mieć z ukochanymi przebywającymi za kratkami oraz koszty podróży i inne wydatki. LDH wysłało do rodzin więźniów ankietę w celu zebrania informacji, które pomogłyby ocenić obecną sytuację.

Pytania szczegółowe

Z czym dokładnie muszą się zmierzyć odwiedzający wchodząc do więzienia? Jak administracja więzienna przyjmuje ich i traktuje podczas wizyt? Jak zorganizowane są wizyty? Jak często do nich dochodzi? Oto niektóre z pytań, na które próbował odpowiedzieć raport. W szczególności organizacja chciała pogłębić wiedzę na temat praw dostępu rodzin do zakładów karnych i ocenić warunki panujące podczas wizyt.

LDH publikuje raport

Po dokonaniu prawnego przeglądu sytuacji LDH opublikowało raport przedstawiający punkt widzenia przyjaciół i rodzin zatrzymanych. Raport kończy szereg zaleceń mających na celu zmobilizowanie odpowiednich zainteresowanych stron (polityków, urzędników, mediów, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych) w celu poprawy warunków zarówno osób przebywających w więzieniach, jak i tych, którym na nich zależy.