Komitet Przeciwko Torturom przyjrzy się postępom czynionym na Litwie

Raport organizacji pozarządowej, uznając postępy czynione przez Litwę na polu walki z przemocą domową, zwraca również uwagę na znaczne opóźnienia we wprowadzaniu reform i niewłaściwe implementacje zobowiązań nałożonych na Litwę przez Europejską konwencję o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

Podczas 52. posiedzenia (28 kwietnia - 23 maja 2014), Komitet Przeciwko Torturom ONZ zbada trzecie okresowe sprawozdanie z Litwy. Na tę okoliczność, Instytut Monitoringu Praw Człowieka (HRMI) nadesłał raport alternatywny, który ma pomóc Komitetowi w dokonaniu właściwej oceny postępów na Litwie.

HRMI wskazuje na nadużycia w stosowaniu aresztu śledczego i niską wydajność systemu zwolnień warunkowych jako najbardziej palące kwestie w sferze wymiaru sprawiedliwości. Zwraca też uwagę na to, że oczekiwana od dawna reforma systemu penitencjarnego wciąż nie weszła w życie.

Niepokój wywołuje również sytuacja imigrantów i osób ubiegających się o azyl. Mimo że litewskie prawo nie każe więzić osób ubiegających się o azyl nawet, jeśli przekroczyli granicę lub przebywają w kraju nielegalnie, praktyka odbiega od tej zasady. Wizyta przeprowadzona przez pracowników HRMI ujawniła poniżające warunki, w tym brak poszanowania dla wolności wyznania, panujące w Centrum Rejestracji Obcokrajowców.

Ze względu na brak prawnych zabezpieczeń i wyspecjalizowanych służb ofiary przestępstw, w tym ofiary nieletnie i ofiary przemocy domowej, często znajdują się w sytuacjach zakrawających na tortury i poniżające traktowanie. Ofiary handlu ludźmi w celach seksualnych również doświadczają kolejnej wiktymizacji i stygmatyzacji. "Sprawcy, czerpiący korzyści z handlu ludźmi, są przedstawiani [w mediach] jako ludzie >>pomagający prostytutkom zarobić na życie<<, podczas gdy ofiary przestępstw (kobiety zmuszane do prostytucji), oskarżane są o to, że są >>same sobie winne<<" - możemy przeczytać w raporcie.

W swoim raporcie, HRMI podkreśliło, ze od czasu przesłania drugiego sprawozdania okresowego nastąpiły znaczące postępy. Należy do nich zaliczyć wprowadzenie Prawa przeciwko Przemocy Domowej, które jako pierwsze określiło przemoc domową jako łamanie praw człowieka i przestępstwo podlegające ściganiu. Mimo to, nawet uznając postępy w dziedzinie zwalczania przemocy domowej, niedociągnięcia w implementowaniu zobowiązań którym podlega Litwa, wynikające z Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu powinny być naprawione.

Inny raport alternatywny, powstały we współpracy z REDRESS, Amnesty International, Reprieve i Interights, poświęcony był śledztwu w sprawie udziału Litwy w programie CIA Rendition.