Parlament Europejski udziela porad na temat ochrony praw cyfrowych

Obszerne badanie Parlamentu Europejskiego przybliża zagrożenia cyfrowe, na jakie narażeni są dziś obywatele UE, a także oferuje porady z zakresu ochrony swojej tożsamości cyfrowej i praw.

Komisja Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego ma na celu zaoferowanie lepszego, bardziej bezpiecznego i gwarantującego większość prywatność internetu, zezwalając jednocześnie rządowym organom ścigania i agencjom bezpieczeństwa na wykonywanie swoich obowiązków i uzyskiwanie szybko i legalnie wszelkich informacji koniecznych do walki z przestępczością i ochrony bezpieczeństwa narodowego.

Pobierz badanie ze strony Parlamentu Europejskiego: Część I + Część II

Część pierwsza badania, zatytułowana “Szanse i zagrożenia obecnej generacji usług sieciowych i aplikacji”, omawia ryzyko naruszenia danych osobowych użytkowników publicznie dostępnych usług internetowych jak email, media społecznościowe i przetwarzanie danych w chmurze oraz ewentualne konsekwencje dla nich i europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiono także najnowsze osiągnięcia technologiczne pozwalające na analizę danych i metadanych użytkownika w ramach masowego nadzoru. Wreszcie, badanie proponuje możliwe warianty polityki, wspierające środki redukcji zagrożeń, omówionych w badaniu.

Ta przydatna lista rozwiązań i aplikacji internetowych pomoże lepiej chronić swoją prywatność w internecie!