​Holandia: czy zdanie egzaminu integracyjnego jest warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt?

Holandia zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie, czy sekretarz stanu ds. bezpieczeństwa i sprawiedliwości może odmówić zezwolenia na pobyt imigrantowi, który nie zda egzaminu integracyjnego.
Wydział Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu w dniu 10 maja skierował do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu pytania prejudycjalne, aby zapytać o unijną dyrektywę umożliwiającą zjednoczenie z rodziną.

Wydział Sądownictwa Administracyjnego chce wiedzieć, czy dyrektywa ta daje sekretarzowi stanu ds. bezpieczeństwa i sprawiedliwości prawo do odmowy zezwolenia na kontynuowanie pobytu imigrantowi, który nie zda egzaminu integracyjnego.

Wydział Sądownictwa Administracyjnego zadał dwa pytania, dotyczące dwóch imigrantów z Chin i Konga. Obaj imigranci posiadali zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin. Po ponad pięciu latach przebywania w Holandii, w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy, imigranci złożyli wniosek o zezwolenie na dalszy pobyt.

Sekretarz stanu nie przyznał tych zezwoleń, ponieważ imigranci nie zdali egzaminu integracyjnego. Podjął decyzję w oparciu o holenderski dekret o cudzoziemcach z 2000 r.

Pytania prejudycjalne

Wydział Sądownictwa Administracyjnego zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy przepisy dekretu o cudzoziemcach z 2000 r., które przewidują odmowę wydania zezwolenia na pobyt, jeżeli nie zostanie zdany egzamin integracyjny, są zgodne z unijną dyrektywą umożliwiającą zjednoczenie z rodziną. Dyrektywa ta mówi, że imigrant, który uzyskał zgodę na zjednoczenie z rodziną, po pięciu latach ma prawo uzyskać “niezależne zezwolenia na pobyt”.

Ponadto dyrektywa stwierdza, że procedury dotyczące otrzymania niezależnego zezwolenia na pobyt są uregulowane przez prawo krajowe, ale nie opisuje, czego te przepisy wymagają. Wydział Sądownictwa Administracyjnego chce uzyskać od Trybunału informację, czy mogą one wiązać się ze wstępnymi warunkami integracji, takimi jak zdanie egzaminu integracyjnego.