Europosłowie dali zielone światło dla relokacji kolejnych 120 tysięcy uchodźców

Wniosek w trybie pilnym dotyczący relokacji 120 tysięcy osób poszukujących azylu, z Grecji, Włoch i Węgier, do innych krajów członkowskich UE, został poparty przez Parlament Europejski.

Pierwszy wniosek Komisji dotyczący schematu relokacji początkowo 40 tysięcy osób, przybyłych w ciągu ostatnich dwóch lat do Włoch i Grecji, został przyjęty przez Parlament 9 września.

Poparcie Parlamentu, w trybie pilnym, dla wniosku Komisji o relokacji kolejnych 120 tysięcy, to jasny sygnał dla ministrów spraw wewnętrznych UE - których ponowne spotkanie odbyło się 22 września - że nadszedł najwyższy czas na działanie i jak najszybsze podjęcie wspólnej decyzji dotyczącej tego wniosku.

Zgodnie z wnioskiem Komisji, kolejne 120 tysięcy osób poszukujących azylu powinno zostać przeniesionych z Włoch (15 600), Grecji (50 400) i z Węgier (54 000). Są to kwoty dodatkowe wobec pierwszego schematu relokacji, obejmującego 40 tysięcy osób, który został zaakceptowany przez Parlament 9 września i przyjęty przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14 września. Całkowita liczba osób, które poddane zostaną relokacji wyniesie zatem 160 tysięcy.

Parlament poparł wniosek Komisji (bez zmian), 370 głosami za, przy 134 głosach przeciw i 52 wstrzymujących się od głosu. Następnie przyjęto rezolucję legislacyjną, 372 głosami za, przy 124 głosach przeciw i 54 wstrzymujących się od głosu. Poinformowano też Radę, że wniosek przyjęto niezależnie od decyzji, jaka zostanie ostatecznie podjęta w sprawie wniosku dotyczącego permanentnego mechanizmu relokacji kryzysowej, kiedy to Parlament będzie współdecydował wraz z państwami członkowskimi.