Trybunał w Strasburgu wstrzymuje rozbiórkę romskich domów w Bułgarii

Trybunał postawił bułgarskim władzon dwa pytania do rozważenia i wezwał rząd do zaprzestania rozbiórek do czasu zapewnienia alternatywnych mieszkań.

W lipcu Bułgarski Komitet Helsiński (BHC) ostrzegał przed planowanymi rozbiórkami kolejnych dwóch domów romskich w mieście Garmen, w Bułgarii.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zalecił “niezwłoczne środki tymczasowe” co do planowanych rozbiórek i postawił bułgarskiemu rządowi dwa pytania:

  1. Jakie kroki podjęto w celu zapewnienia zakwaterowania i wsparcia najbardziej narażonym osobom mieszkającym tam?
  2. Czy środki te przewidują rozdzielenie dzieci od ich rodziców?

4 września Trybunał zdecydował o nienakładaniu środki po otrzymaniu informacji od rządu, że eksmisja zostanie odroczona do 30 września, by znaleźć alternatywne zakwaterowanie.

Środki tymczasowe to pilne działania, które - zgodnie z utrwaloną praktyką Trybunału - mają zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko nieodwracalnej szkody. Środki te są nakładane w związku z toczącym się postępowaniem przed Trybunałem bez przesądzania wszelkich przyszłych decyzji co do dopuszczalności lub co do meritum skargi.

Trybunał przychyla się do wniosków o zastosowanie środków tymczasowych tylko na zasadzie wyjątku, gdy skarżącemu w przeciwnym wypadku groziłoby realne ryzyko poważnej i nieodwracalnej szkody oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Środki takie zostały nałożone w 2008 roku w przeddzień planowanego wyburzenia romskiej dzielnicy “Batalova mill” w pobliżu Sofii, jako że nie zapewniono żadnego alternatywnego zakwaterowania dla skarżących.