​ETPC: Norwegia nie naruszyła praw Andersa Behringa Breivika

Sędziowie w Strasburgu odrzucili skargę wniesioną przez Andersa Behringa Breivika, który w 2011 r. zamordował 77 osób i dokonał zamachu bombowego w Oslo.

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę masowego mordercy Andersa Behringa Breivika, który skarżył się na warunki, w jakich przebywa w więzieniu w Norwegii.

Trzymany w izolacji

W swojej decyzji w sprawie Hansen przeciwko Norwegii (zgłoszenie nr 48852/17) – Breivik zmienił swoje imię i nazwisko na Fjotolf Hansen – Europejski Trybunał Praw Człowieka, zasiadając w komitecie złożonym z trzech sędziów, odrzucił skargę jako niedopuszczalną. Decyzja jest ostateczna.

Skarżący został skazany w sierpniu 2012 r. za zabicie 77 osób i ranienie 42 innych osób poprzez podłożenie bomby w Oslo w lipcu 2011 r. Został skazany na 21 lat więzienia.

Mężczyzna zakwestionował przed sądami krajowymi warunki, w jakich przebywa w więzieniu, w szczególności skarżył się na izolację od innych więźniów.

Brak naruszeń

Ostatecznie, w postępowaniu odwoławczym Sąd Najwyższy Norwegii stwierdził, że nie doszło do naruszenia Artykułu 3 (zapobieganie torturom i nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu) ani Artykułu 8 (prawo do prywatności i życia rodzinnego) Konwencji o ochronie praw człowieka.

Sąd w Strasburgu uznał, że sprawa nie narusza żadnych przepisów Konwencji i odrzucił skargę jako niedopuszczalną ze względu na oczywisty brak podstaw.