Estoński sąd orzekł, że festiwal filmów LGBTI powinien otrzymać pełne dofinansowanie

Zakończył się spór sądowy dotyczący festiwalu filmowego LGBTI+ Festheart, który przez ostatnie 3 lata odbywał się w mieście Rakvere. Decyzja sądu pokazuje, że w radzie miejskiej nie ma miejsca na dyskryminację.

Sąd Administracyjny Estonii uchylił niewytłumaczalną decyzję rady miejskiej Rakvere dotyczącą zmniejszenia wsparcia finansowego festiwalu filmowego Festheart. Organizatorzy poprosili o 1500 euro na przygotowanie festiwalu, ale rada zignorowała ustanowione zasady i przyznała jedynie 300 euro dofinansowania. Sąd uznał decyzję rady miejskiej za niezgodną z prawem. Dwa tygodnie wcześniej Sąd Administracyjny orzekał w podobnej sprawie, która dotyczyła braku finansowania festiwalu w 2018 r.

Na początku ubiegłego roku rada miejska Rakvere postanowiła nie wesprzeć festiwalu Festheart organizowanego przez MTÜ Sevenbow. W styczniu tego roku miasto po raz kolejny ograniczyło wsparcie finansowe na rzecz festiwalu. Chociaż Komisja Kulturalna oceniła wszystkie wnioski i stwierdziła, że aplikacja MTÜ Sevenbow zakwalifikowała się do otrzymania wsparcia, rada miejska postanowiła zmniejszyć fundusze o 80 procent. Cała reszta wsparcia została przyznana zgodnie z obowiązującymi standardami i propozycją Komisji Kultury. Doprowadziło to do sytuacji, w której proces decyzyjny rady jest wątpliwy, nieprzejrzysty i nie uwzględnia interesów wszystkich członków społeczności.

Sąd nakazał miastu Rakvere wypłacenie brakującej sumy na organizację tegorocznego festiwalu. Co ważniejsze, orzeczenie Sądu Administracyjnego pokazuje, że tego rodzaju stronnicze i niesprawiedliwe decyzje nie będą tolerowane. To ważny krok w kierunku zmniejszenia dyskryminacji grup mniejszościowych. Decyzja sądu zachęca takie społeczności do walki o swoje prawa i pokazuje, że grupy mniejszościowe mogą otrzymać wsparcie od systemu sądownictwa.