​Estońska Karta Różnorodności ma 10 nowych sygnatariuszy

Dziesięć innowacyjnych estońskich firm i organizacji podpisało Estońską Kartę Różnorodności i tym samym potwierdziło swoje zaangażowanie w pracę i różnorodność kulturową.

Na początku czerwca 10 innowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie firm i organizacji przystąpiło do inicjatywy Estońskiej Karty Różnorodności. Nowymi partnerami są ADM Interactive, Emergency Response Center (Häirekeskus), NUKU Theatre, Erply, Wolt, Nordea, Omniva, Brightway, La Muu i Thorgate.

Niektóre z tych przedsiębiorstw, takie jak innowacyjne i odnoszące sukcesy firmy technologiczne Wolt i Erply, są międzynarodowymi organami, które zatrudniają pracowników z różnych grup kulturowych, o różnych narodowościach i wyznaniach. Inne firmy, takie jak Omniva (dawny estoński urząd pocztowy) i centrum reagowania kryzysowego, angażują się w ideę różnorodności współpracując z osobami o różnych narodowościach i osobami niepełnosprawnymi, a także tworząc wysoką kulturę organizacyjną i stawiając na elastyczność.

Karta Różnorodności to dobrowolna umowa, która potwierdza, że firmy i organizacje, które są jej sygnatariuszami, szanują różnorodność i cenią zasadę równego traktowania wśród swoich pracowników, klientów i partnerów. W Estonii do tej pory do porozumienia przystąpiło ponad 100 firm. Organizacje i przedsiębiorstwa należące do tej inicjatywy każdego roku wspólnie obchodzą Dzień Różnorodności.