​Eksperci ONZ zaniepokojeni rosnącą ksenofobią we Włoszech

Ponieważ nowe przepisy prowadzą do wzrostu rasizmu i nienawiści, ONZ wyśle do Włoch grupę ekspertów, którzy przyjrzą się sytuacji uchodźców i cudzoziemców.

Wzrost rasizmu i ksenofobii we Włoszech

Ciągły wzrost rasistowskich i ksenofobicznych ataków we Włoszech odzwierciedla realizowaną przez rząd politykę wobec imigrantów i obcokrajowców. Eksperci ONZ ds. praw człowieka potępili nakładanie sankcji karnych na osoby broniące praw migrantów i rządowe "kampanie oszczerstw" prowadzone przeciwko grupom społeczeństwa obywatelskiego, które ratują migrantów w regionie Morza Śródziemnego.

Nowe prawo pozbawia migrantów pomocy humanitarnej

Niedawna ustawa o imigracji i bezpieczeństwie zaostrza przepisy dotyczące imigracji. Ustawa dotyczy działań, które znoszą pomoc humanitarną dla migrantów i odmawiają osobom ubiegającym się o azyl dostępu do ośrodków zakwaterowania, które mają zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Wpływ tych działań na życie migrantów jest bardzo niepokojący.

Włoski rząd uniemożliwił statkom organizacji pozarządowych dalsze ratowanie migrantów w rejonie Morza Śródziemnego. Przyczyniło się to do wzrostu liczby ofiar śmiertelnych i zaginięć.

ONZ wyraża zaniepokojenie atakami i wyzyskiem

Grupa specjalnych sprawozdawców ONZ stwierdziła, że z powodu szeroko rozpowszechnionej we Włoszech atmosfery nienawiści i dyskryminacji, prawa migrantów są zagrożone. "Wykluczenie środków ochronnych dla tysięcy migrantów i ograniczenie ich możliwości uregulowania pobytu we Włoszech zwiększy ich podatność na ataki i wykorzystywanie" – mówią eksperci ONZ. Z powodu braku solidarności ze strony innych krajów europejskich Włochy stanęły w obliczu poważnych wyzwań. Polityka integracyjna przyniosłaby korzyści nie tylko imigrantom, ale także samym Włochom.

Michelle Bachelet, wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka, powiedziała, że wyśle do Włoch specjalnych ekspertów, którzy przyjrzą się problemowi nasilającej się przemocy i coraz częstszym aktom rasizmu wobec migrantów, osób pochodzenia afrykańskiego i Romów. Komisarz powiedziała także, że włoskie władze powinny wdrożyć odpowiednie krajowe i europejskie ramy prawne oraz udzielić niezbędnych informacji na temat szerzącego się problemu przestępstw z nienawiści i przypadków mowy nienawiści.