Wymiana informacji wywiadowczych prowadzi do łamania praw człowieka?

Wymiana informacji wywiadowczych jest ważna w walce z przestępczością zorganizowaną, ale bez właściwej kontroli może prowadzić do naruszeń praw człowieka. CILD uruchomiło kampanię na rzecz większej przejrzystości w zakresie wymiany danych wywiadowczych.

Wymiana informacji wywiadowczych jest kwestią związaną z prawami człowieka. Kraje mogą jednak wykorzystywać tajne informacje, aby obejść międzynarodowe i krajowe przepisy dotyczące bezpośredniego nadzoru. Takie regulacje mogą również prowadzić do wymiany informacji, które ułatwiają łamanie praw człowieka, zwłaszcza w krajach o niezadowalającej sytuacji w zakresie praw człowieka lub w takich, w których nie przestrzega się zasad praworządności.

Krajowe organy nadzoru odpowiedzialne za kontrolę służb wywiadowczych badają legalność, prawidłowość i efektywność działań wywiadowczych prowadzonych przez swoje rządy.

Czy organy nadzoru są informowane na bieżąco?

Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód (CILD), która poruszyła już tę kwestię przed Komisją Praw Człowieka ONZ, przyłączyła się do Privacy International i do ponad 30 krajowych organizacji zajmujących się prawami człowieka, które wspólnie napisały do krajowych organów nadzoru w ponad 40 krajach, prosząc o udzielenie informacji na temat wymiany danych wywiadowczych pomiędzy rządami.

List trafił również do Five Eyes Alliance (Sojuszu Pięciorga Oczu), tajnego porozumienia instytucji szpiegowskich, zawartego pomiędzy USA, Wielką Brytanią, Kanadą, Nową Zelandią i Australią. CILD wysłał list do prawie wszystkich krajów przekazujących sobie dane wywiadowcze, powstałych w wyniku umowy Five Eyes Alliance:

  • Nine Eyes (członkowie Five Eyes Alliance oraz Dania, Francja, Holandia i Norwegia)
  • 14 Eyes (członkowie Nine Eyes oraz Belgia, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Szwecja)
  • 43 Eyes (członkowie 14 Eyes oraz członkowie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie, ISAF)

CILD chce się dowiedzieć, czy krajowe organy nadzoru są informowane o wymianie danych wywiadowczych swoich rządów; czy są w stanie niezależnie nadzorować wymianę danych wywiadowczych swoich rządów; czy są w stanie uzyskać dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących wymiany danych wywiadowczych swoich rządów; czy są w stanie weryfikować decyzje podejmowane w celu wymiany danych wywiadowczych i / lub prowadzić niezależne dochodzenia w sprawie działań wywiadowczych swoich rządów; i czy są w stanie współpracować z innymi organami nadzoru w celu monitorowania wymiany informacji wywiadowczych przez swoje rządy.

Kraje objęte kampanią mają czas na odpowiedź do 31 października.

Termin udzielenia odpowiedzi upływa 31 października 2017 r. Privacy International stworzyło interaktywną mapę (powyżej), która pokazuje kraje objęte kampanią i krajowe organy nadzoru wywiadowczego, z którymi kontaktowały się organizacje. Mapa zostanie zaktualizowana po tym, jak organizacje otrzymają odpowiedzi na listy.