Nowe technologie i prawa człowieka

​Kolejna runda w walce o ochronę prywatności pomiędzy holenderskimi kolejami a pasażerami

Jeden z klientów Holenderskich Kolei (NS) złożył wniosek o podjęcie środków egzekwowania prawa do holenderskiego organu ochrony danych, ponieważ twierdzi, że koleje naruszają prywatność pasażerów.

by PILP

W odpowiedzi na działania holenderskich kolei (NS) prowadzące do naruszenia prywatności pasażerów, jeden z klientów NS, Michiel Jonker, złożył wniosek o podjęcie środków egzekwowania prawa do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych (DPA). Skarga dotyczy następujących praktyk:

  • Odrzucenia możliwości dokonania zwrotu pozostałych środków na anonimowe karty OV-chipkaart transportu publicznego, jeżeli właściciel nie poda NS swojego nazwiska i danych adresowych;
  • Odmowy wydania międzynarodowych biletów kolejowych przez pracowników NS w kasach na stacji, jeżeli nabywcy nie podadzą NS swoich nazwisk i danych adresowych;
  • Obciążania (od 2 lipca 2018 r.) dodatkowymi "kosztami usług", jeśli posiadacze anonimowych kart OV-chipkaart transportu publicznego płacą gotówką za doładowanie salda na tych kartach.

Od lipca 2014 r. NS w różny sposób naruszały prywatność holenderskich pasażerów pociągów. Dotyczyło to:

  • Dyskryminacji posiadaczy anonimowych kart OV-chipkaart transportu publicznego w godzinach, w których obowiązywały zniżki;
  • Wymaganie odtajnienia anonimowych kart OV-chipkaart transportu publicznego, gdy NS jest proszone o świadczenie usług (na przykład zwrotu pieniędzy w przypadku opóźnień);
  • Stosowanie dwóch unikatowych numerów kart na każdej anonimowej karcie OV-chipkaart, co wpływa na anonimowość tych kart.

Jako podróżnik, który chce zachować swoją prywatność, Jonker wielokrotnie prosił organ ochrony danych o zbadanie tych naruszeń i podjęcie środków egzekucyjnych. Mężczyzna wygrał już kilka spraw sądowych przeciwko organowi ochrony danych, który początkowo odmówił przeprowadzenia dochodzenia.

Przyjęte niedawno ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) będzie odgrywać istotną rolę w ocenie nowych naruszeń popełnionych przez NS. Kolejną kwestią, której przyjrzy się urząd ochrony danych będzie prawo do zapłaty gotówką, które chroni prywatność pasażerów.

Jonker: "We wszystkich tych kwestiach chodzi o to, czy holenderski transport publiczny jest zobowiązany do zagwarantowania rzeczywistej i skutecznej ochrony prywatności. To pytanie jest teraz bardziej istotne niż kiedykolwiek, kiedy widzimy, jak ludzie traktowani są w sytuacjach, w których prywatność nie jest odpowiednio chroniona. Nie mówimy tylko o Chinach i Systemie Kredytu Społecznego, czy Stanach Zjednoczonych i liście zakazanych pasażerów, ale także o krajach europejskich, w których w ostatnich latach wprowadzono przepisy, które pozwalają rządowi szpiegować podróżnych którzy nie są nawet podejrzani o jakiekolwiek nieodpowiednie zachowanie, takich jak na przykład Francja ze stałym stanem wyjątkowym i Holandia z nową ustawą o służbach bezpieczeństwa."

Również w tym przypadku Jonker otrzymał wsparcie od Privacy First i Maatschappij voor Beter OV.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!