Chorwacja: organizacje pozarządowe chcą zachować model wsparcia społeczeństwa obywatelskiego

Ponad 400 organizacji pozarządowych nawołuje rząd do poszanowania utrwalonego modelu wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, instytucji i demokratycznych procedur.
W odpowiedzi na decyzję chorwackiego rządu o redystrybucji przychodów z loterii państwowych za rok 2016, organizacje pozarządowe naciskają, aby władze przemyślały następujące fakty i opinie:

Ustanowiony instytucjonalny model rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz systemu finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Chorwacji są dobrym przykładem i wzorem jeśli chodzi o wysoką jakość i jawność tego typu wsparcia rozwoju.

System jest uznany w krajach sąsiedzkich oraz na szerszym obszarze obejmującym europejskie kraje strefy śródziemnomorskiej. Wiele zagranicznych delegacji przyswoiło nasze praktyki i osiągnięcia oraz wykorzystywało nas jako wzorzec tworzenia i unowocześniania wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego we własnych krajach.

435 apele

Biuro Rządu dla organizacji pozarządowych, Narodowy Fundusz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Rada Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odgrywają w tym systemie ważną rolę. Są one podstawą naszego dobrego wizerunku i wiarygodności na arenie międzynarodowej w sprawach dotyczących demokratycznych osiągnięć dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W ciągu ostatnich 10 lat Chorwacja systematycznie pracowała nad poprawieniem transparentności tego, jak finansuje się z pieniędzy publicznych organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Zmiana przydziałów z funduszy loterii - projekt, który został przyjęty bez pogłębionej analizy wpływu, jaki będzie miał na każdą dziedzinę, jest tym, co na dłuższą metę nie przyczyni się do jakości pracy stowarzyszeń, ani nie poprawi statusu najmniej uprzywilejowanych członków społeczeństwa, którzy często są zależni od pomocy, jaką zapewniają organizacje.

Ponad 435 przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych indywidualnie zaapelowało do rządu z prośbą o zachowanie chorwackiego modelu wsparcia społeczeństwa obywatelskiego.

Zagrożenie dla przetrwania

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego pracujące nad jego demokratyzacją i rozwojem są dokładnie tymi, które doprowadziły do wprowadzenia wielu współczesnych rozwiązań społecznych i bardzo często to one wspierają organizacje działające na wielu różnych polach dotyczących spraw społecznych (edukacja, doradztwo, pomoc w przygotowaniu projektów i wdrożenia finansów publicznych i europejskich).

Zredukowanie finansowania stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla sieci pomocy, ale też dla działania i przetrwania wielu organizacji, które bezpośrednio pomagają w sprawach społecznych najmniej uprzywilejowanym grupom.

W czasach wysokiego poziomu bezrobocia nie powinniśmy zapominać, że organizacje zatrudniają wielu pracowników, także tych, którzy są poszkodowani z powodu utrudnionych możliwości znalezienia pracy. Stowarzyszenia posiadają wiedzę i umiejętności w przygotowaniu propozycji projektów i w pełni wykorzystują europejskie środki finansowe przeznaczone na ich realizację, ale też uczestniczą w projektach partnerskich współtworzonych z lokalnymi władzami i innymi instytucjami publicznymi – zaznaczyły organizacje pozarządowe w swoim oświadczeniu.