"Billy el Niño" znów nie odpowie za tortury

Sąd Okręgowy w Madrycie potwierdził, że Juan Antonio González Pacheco, który był inspektorem Brygady Polityczno-Społecznej podczas reżimu Franco, nie może być sądzony za tortury.

Sąd Okręgowy w Madrycie potwierdził, że nie może postawić przed sądem Juana Antonia Gonzáleza-Pacheco, znanego również jako "Billy el Niño", pod zarzutem tortur. González-Pacheco był inspektorem Brygady Polityczno-Społecznej w trakcie reżimu generała Franco. Powodem odrzucenia pozwu jest fakt, że sąd uznał za niemożliwe przeprowadzenie dochodzenia w sprawie zbrodni, a dodatkowo na mocy ustawy o amnestii z 1977 roku obejmuje go ograniczenie odpowiedzialności.

Powódka twierdzi, że Billy el Niño torturował ją w latach 70-tych

W listopadzie 2017 r. Felisa Echegoyen wniosła oskarżenie przeciwko Billy'emu el Niño, który był jedną z najgroźniejszych postaci dyktatury Franco. Powódka twierdzi, że przez wiele dni była poddawana torturom przez ówczesnego inspektora Brygady Polityczno-Społecznej, tajnej policji Franco, w jednym z lochów byłej Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa w 1974 r.

W lutym tego roku Sąd w Madrycie odrzucił pozew, twierdząc, że zbrodnie tortur, za które miał być sądzony, już się przedawniły. Teraz Sąd Okręgowy podtrzymał tę decyzję, argumentując, że nie można jej uznać za zbrodnię przeciwko ludzkości (która nie podlega przedawnieniu), "ponieważ nie spełnia wymogu systematycznego i zorganizowanego ataku na grupę ludności".

Billy el Niño znów uniknie kary na mocy amnestii z 1977

To nie pierwszy raz, kiedy hiszpańska amnestia z 1977 roku pozwoliła Gonzálezowi-Pacheco uniknąć kary za domniemane tortury. Podejrzewa się, że był odpowiedzialny za torturowanie setek osób w latach siedemdziesiątych, jednak ustawa o amnestii zwalnia byłych funkcjonariuszy policji od odpowiedzialności karnej. Sąd Okręgowy w Madrycie podtrzymał to postanowienie.

RIS wzywa, by prawo przestało być wykorzystywane jako wymówka

Organizacja pozarządowa Rights International Spain (RIS) protestowała przeciwko decyzji Sądu Okręgowego, przypominając również że Komitet ONZ przeciwko Torturom (CAT) kilkukrotnie wzywał już Hiszpanię do nie aplikowania przepisu o przedawnieniu w procesach o tortury, "jako zarówno zbrodni indywidualnej, jak i zbrodni przeciwko ludzkości, ponieważ tortury są poważnym pogwałceniem praw człowieka, co sprowadza te przestępstwa do statusu zbrodni międzynarodowej". Kilka organów ONZ zajmujących się ochroną praw człowieka, takich jak Komitet Praw Człowieka czy Komitet przeciwko Torturom, również wyraziło sprzeciw wobec stosowania ustawy o amnestii w tych sprawach.

Rights International Spain wzywa, by prawo to nie było nadal używane jako pretekst do nieprzestrzegania międzynarodowych zobowiązań dotyczących sprawiedliwości, prawdy i zadośćuczynienia dla ofiar.