Belgijski sąd: publikowanie zdjęć funkcjonariuszy policji jest zgodne z prawem

Sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł na korzyść organizatorów wystawy fotograficznej „Don't Shoot” (z ang. nie strzelać) i uznał prawo do publikowania niewyraźnych zdjęć funkcjonariuszy policji wykonujących obowiązki służbowe w miejscach publicznych.

W listopadzie Liga Praw Człowieka (LDH), ZinTV, Krasnyi Collective i Frédéric Moreau de Bellaing (fotograf) zorganizowali pierwszą edycję zbiorowej wystawy fotografii zatytułowanej „DON'T SHOOT”, która ma zarówno charakter artystyczny, jak i edukacyjny.

Wystawa pokazuje funkcjonariuszy policji występujących przeciwko migrantom i ruchom obywatelskim

Zdjęcia pokazują funkcjonariuszy policji występujących przeciwko migrantom, ruchom społecznym i zorganizowanym obywatelom. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na to, że atakowane grupy mają prawo do wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń oraz zainicjowanie debaty na ten poważny temat.

Policja wnosi sprawę do sądu

W październiku brukselski okręg policyjny i czterech jej członków (którzy rozpoznali się na niektórych fotografiach prezentowanych w ramach wystawy) wytoczyło proces trzem stowarzyszeniom. Funkcjonariusze policji twierdzili, że wystawa naruszyła ich prawo do prywatności, kontroli ich wizerunku oraz prawo do honoru i reputacji, ponieważ można ich rozpoznać na zdjęciach, które pokazują, jak wykonują czynności służbowe.

Sąd w Brukseli orzekł, że nie naruszono prawa do prywatności funkcjonariuszy

24 października sąd pierwszej instancji w Brukseli stwierdził, że nie ma powodów do uzasadnienia zakazu wystawiania (niewyraźnych) zdjęć przedstawiających policjantów podczas pełnienia służby. Ta decyzja jest powodem do radości dla organizatorów wystawy i oznacza zwycięstwo wszystkich dziennikarzy i mieszkańców Belgii w zakresie wolności informacji.

Sąd uznaje znaczenie działań policji na rzecz społeczeństwa

W swoim orzeczeniu Trybunał wskazał na dziennikarskie i edukacyjne cele wystawy, a także podkreślił znaczenie omawianej kwestii: doniesienia o brutalności policji - problemie, który stanowi kwestię interesu publicznego. Sąd orzekł, że policjantów uważa się za osoby publiczne, które wyrażają milczącą zgodę na rejestrowanie swoich zdjęć w celach informacyjnych. W związku z tym zdjęcia funkcjonariuszy policji na wystawie nie stanowiły nieproporcjonalnej ingerencji w ich prawa. Sąd wyraził również zrozumienie, że pokazując działania policji media pełnią funkcję strażnika.

Organizatorzy wystawy zobowiązani do wypłaty odszkodowania za opisy zdjęć, które podważyły reputację poszczególnych funkcjonariuszy

Sąd nakazał organizatorom wypłatę odszkodowanie dwóm z czterech funkcjonariuszy policji, twierdząc, że opisy zdjęć zaszkodziły ich reputacji. Jednak sami organizatorzy tak naprawdę nie byli autorami tych opisów i rozważają odwołanie się od decyzji sądu.

Trybunał potwierdził prawo do publikowania niewyraźnych zdjęć funkcjonariuszy policji wykonujących swoje obowiązki służbowe w miejscach publicznych. Organizatorzy są zdeterminowani, aby nadal pokazywać wystawę „DON'T SHOOT” i zainicjować debatę na temat brutalności policji, która budzi obawy opinii publicznej. Kolejna wystawa zostanie zorganizowana na dawnym dworcu kolejowym Josaphat w Schaerbeek w ramach festiwalu Mimouna i potrwa od 30 listopada do 1 grudnia 2019 r.