Belgia powinna bezzwłocznie podjąć wszelkie niezbędne środki w celu uregulowania sytuacji osób, które nie posiadają zezwolenia na pobyt

Belgia powinna pójść za przykładem Włoch, Hiszpanii i Portugalii w kwestii zalegalizowania pobytu migrantów, którzy nie posiadają ważnych dokumentów i przyznać im takie same prawa do życia i pracy jak belgijskim obywatelom.

Belgijski rząd wdrożył podczas blokady zestaw wyjątkowych środków w celu rozwiązania kilku problematycznych kwestii, jednak w przeciwieństwie do innych krajów UE, nie podjął żadnej decyzji w sprawie osób, które nie posiadają zezwolenia na pobyt w kraju.

Belgijskie instytucje twierdzą, że chcą, aby osoby bez ważnych dokumentów wiodły dobre życie, ale nadal nie wydają im zezwoleń na pobyt

Dla Belgijskiej Ligi Praw Człowieka (LDH) brak wdrażania środków w związku z sytuacją tej wrażliwej grupy osób jest zaskakujący. Z uwagi na pandemię koronawirusa osoby bez pozwolenia na pobyt nie mogą się przemieszczać, pracować ani uzyskać dostępu do podstawowych praw socjalnych, co utrudnia im przetrwanie i życie w przyzwoitych warunkach. Pięćdziesiąt osób, które znajdują się w takiej sytuacji, potępiło brak reakcji władz podczas błyskawicznego protestu, który odbył się 20 kwietnia w Brukseli, zgodnie z przepisami zdrowotnymi obowiązującymi podczas blokady.

Belgijskie instytucje, takie jak urząd ds. cudzoziemców i sądy pracy, od dawna twierdzą, że osoby, które nie mogą opuścić terytorium kraju, z przyczyn od nich niezależnych, powinny móc żyć w godnych warunkach. Aby ludzie mogli żyć przyzwoicie, powinni otrzymać zezwolenie na pobyt umożliwiające im pracę i dostęp do usług socjalnych i opieki zdrowotnej.

Z powodu pandemii osoby, które nie posiadają zezwolenia na pobyt w kraju nie mogą opuścić terytorium Belgii. Są zamknięte w swoich domach lub nieformalnych obozach, a czasami dzieci, kobiety i mężczyźni mieszkają w jednym domu w niepewnych i złych warunkach zdrowotnych. Ponieważ te osoby nie posiadają ważnych dokumentów, nie mają środków na przetrwanie i nie mogą pracować, chociaż wiele z nich mogłoby podjąć pracę w sektorach, w których brakuje pracowników.

Należy chronić całą populację, a nie tylko osoby posiadające ważne dokumenty

LDH, a także Belgijska Organizacja na rzecz Niezarejestrowanych Imigrantów, zaapelowały do rządu o jak najszybsze uregulowanie sytuacji osób bez zezwolenia na pobyt.

Po pierwsze, niezbędne jest zalegalizowanie pobytu takich osób, aby umożliwić im życie w godnych warunkach. Po drugie, wiele z nich znajduje się w tak niestabilnej sytuacji (z powodu silnych korzeni, które zapuścili w Belgii, niepewnej sytuacji w kraju ojczystym lub z innych przyczyn humanitarnych), że nie jest już możliwe, aby wrócili do kraju pochodzenia.

Nasze władze nie mogą dłużej ignorować ludzi, którzy mieszkają w naszym kraju bez ważnych dokumentów, którym nie przysługują żadne prawa i którzy nie mogą opuścić naszego kraju ani podróżować z powodu blokady.

Chodzi o dobro nie tylko tych osób. Chodzi o zdrowie publiczne i ochronę całej populacji, ponieważ każdy musi walczyć z pandemią w duchu solidarności, nie ignorując osób żyjących w niepewnych warunkach, tylko dlatego, że nie posiadają ważnych dokumentów. Każdy musi mieć dostęp do opieki zdrowotnej i testów na koronawirusa.

Belgia może brać przykład z innych krajów

Włochy, Hiszpania i Portugalia pracują obecnie nad środkami regulacyjnymi. Włochy zamierzają zalegalizować pobyt 600 tys. osób. Hiszpania wdrożyła system rejestrów oczekujących, który zapewnia migrantom i osobom ubiegającym się o azyl minimalne prawa w celu uzyskania dostępu do mieszkań, testów i opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o Portugalię, władze postanowiły uregulować sytuację migrantów, którzy złożyli wniosek o zezwolenie na pobyt.

Założenie, że takie regulacje przyciągną więcej migrantów to błędny argument, którego część osób zwykle używa, aby odmówić rozważenia zalegalizowania pobytu osób bez ważnych dokumentów. Taki argument nie jest nawet aktualny w czasach blokady, gdy granice i przestrzenie powietrzne są zamknięte. W rzeczywistości zamknięcie granic daje rządowi możliwość „zapomnienia o przeszłości” i umożliwia tym ludziom godne życie poprzez uregulowanie ich sytuacji administracyjnej.

LDH dołącza do apelu o wsparcie, który został ogłoszony w mediach społecznościowych przez osoby, które starają się uzyskać zezwolenie na pobyt i do którego dołączyło już wielu obywateli, aby wyjaśnić, że Belgia również może uregulować sytuację nielegalnych migrantów.