Apel do Marszałków Sejmu i Senatu w sprawie swobody pracy dziennikarzy w parlamencie

​Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do Marszałków Sejmu i Senatu o zapewnienie przedstawicielom mediów możliwości pełnego i efektywnego relacjonowania wydarzeń w parlamencie.
Zdaniem HFPC brak możliwości pełnego relacjonowania wydarzeń w parlamencie pozbawia opinię publiczną dostępu do rzetelnych informacji o najważniejszych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem państwa.

„Informacje na temat działań władzy ustawodawczej wpisują się w szeroko pojętą debatę publiczną, która podlega szczególnej ochronie na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” – czytamy w wydanym dziś stanowisku.

Od wykluczenia z obrad po spontaniczne demonstracje

HFPC zwraca uwagę, że dynamiczne wydarzenia piątkowego wieczoru, które zapoczątkowała zapowiedź wprowadzenia radykalnych ograniczeń dla korespondentów parlamentarnych, pokazały, jak istotna jest rola mediów w przekazywaniu informacji z Sejmu.

W piątek 16 grudnia, po wykluczeniu z obrad przez Marszałka Sejmu jednego z posłów opozycji m.in. za postawienie na mównicy sejmowej kartki z napisem "#Wolne Media w Sejmie", doszło do blokady mównicy przez posłów opozycji. W wyniku tego Marszałek zdecydował o przeniesieniu obrad i głosowania nad ustawą budżetową do innej, mniejszej sali w budynku Sejmu.

The budget vote was not held in the Sejm (above), but a side room that did not allow voice or video recording.

Mimo protestów opozycji i zgłaszanych problemów z wejściem na salę i zabraniem głosu, budżet został przegłosowany. Głosy liczono zbiorczo i ręcznie, ponieważ w sali, do której przeniesiono obrady, nie ma urządzeń do automatycznego zliczania głosów.

„Uniemożliwienie dziennikarzom relacjonowania obrad poprzez przeniesienie posiedzenia z sali plenarnej doprowadziło do sytuacji, w której obywatele nie mogli otrzymać wiarygodnej i pełnej informacji na temat przebiegu procesu legislacyjnego tego dnia i nie są w stanie w pełni zweryfikować i ocenić pracy posłów w tym zakresie” – alarmuje HFPC.

W wyniku tych wydarzeń pod Sejmem po południu zaczęły się spontaniczne demonstracje, podczas których zgromadzeni domagali się nieskrępowanego relacjonowania wydarzeń z parlamentu. Demonstracje trwały do późnych godzin nocnych, a obywatele zablokowali wszystkie wyjazdy i wyjścia z Sejmu, aby uniemożliwić posłom partii rządzącej opuszczenie budynku Sejmu.

Kolejny apel

To nie pierwsze wystąpienie HFPC dotyczące prac dziennikarzy w Sejmie. W październiku tego roku HFPC wystąpiła do Marszałka Sejmu z listem, w którym przypominała, że swobodny dostęp dziennikarzy do budynków Sejmu, możliwość rejestrowania dźwięku i obrazu oraz przekazywania stamtąd informacji opinii publicznej są fundamentalnymi uprawnieniami dziennikarzy w demokratycznym państwie prawnym.

„Raz jeszcze zwracamy się zatem o przywrócenie dziennikarzom możliwości bieżącego i efektywnego relacjonowania wydarzeń w Sejmie. Apelujemy również o niewprowadzanie nieuzasadnionych i zbyt restrykcyjnych ograniczeń pracy korespondentów parlamentarnych, które w praktyce pozbawiają ich możliwości wykonywania kluczowych zadań mediów jako tzw. „publicznego stróża” – napisano w dzisiejszym wystąpieniu.
Aby zobaczyć ten materiał, musisz zaakceptować pliki cookie stron trzecich.