​Liczba osób osadzonych we włoskich więzieniach rośnie, chociaż wskaźnik przestępczości maleje

Włoska organizacja pozarządowa Antigone przedstawiła raport na temat sytuacji panującej we włoskich więzieniach, który pokazuje, że chociaż wskaźnik przestępczości spada, liczba więźniów ciągle rośnie, głównie dlatego, że sędziowie wydają dłuższe wyroki.

Od publikacji pierwszego raportu w 1998 r. stowarzyszenie Antigone koncentruje się na warunkach życia osób pozbawionych wolności, które przebywają we włoskich więzieniach. Antigone co roku aktualizuje swoje sprawozdania, aby odzwierciedlić bieżącą sytuację w kraju. Wśród wielu osób biorących udział w konferencji znaleźli się dziennikarze znanych włoskich gazet, profesorowie włoskiego prawa konstytucyjnego i członkowie kilku organizacji pozarządowych.

Wspólna praca na rzecz wspólnego celu

Na początku konferencji prezes stowarzyszenia Antigone, Patrizio Gonnella, powiedział, że zarówno intencje, jak i cel tego raportu były jasne. Zostało to podkreślone, ponieważ raport opublikowano tuż przed wyborami europejskimi. Gonnella oświadczył, że celem sprawozdania było zbadanie, czy istnieją "specyficzne trendy dotyczące warunków osób zatrzymanych we Włoszech czy też są one spowodowane europejską specyfiką".

10 tys. więźniów więcej niż w 2018 roku

W 2018 r. pracownicy Antigone udali się do 85 więzień. Do odwiedzin niektórych zakładów członkowie stowarzyszenia zaprosili przedstawicieli władz miejskich. Niektórzy burmistrzowie, w tym burmistrzowie Bari i Turynu, przyjęli zaproszenie. Dzięki tym wizytom członkowie Antigone mogli zwrócić uwagę na to, czy administracja więzienna przestrzega obowiązujących przepisów, a także sprawdzić kilka bardziej praktycznych rzeczy, takich jak to, czy w celach znajdują się prysznice z ciepłą wodą i czy na terenach więziennych znajdują się tereny zielone.

Susanna Marietti, która jest członkiem stowarzyszenia Antigone, zwróciła uwagę na wzrost populacji więziennej we Włoszech i zauważyła, że obecnie w zakładach znajduje się 10 tys. więcej więźniów niż w 2018 r., chociaż nie nastąpił ani znaczący wzrost liczby przyjęć do zakładów karnych, ani liczby przestępstw popełnianych we Włoszech. Wzrost populacji więziennej wynika raczej ze wzrostu średniej długości wyroków, które nakładają sędziowie.

Współczynnik uwięzionych we Włoszech znacznie wyższy niż unijna średnia

W raporcie zauważono również, że 4,4 proc. populacji więziennej stanowią kobiety, a 38 proc. obcokrajowcy. Lombardia to region o największej liczbie więźniów. Susanna Marietti wskazała również, że chociaż w ciągu ostatnich dwóch lat wskaźnik zatrzymań w UE spadł o 2,2 proc., we Włoszech wskaźnik ten wzrósł.

Kończąc spotkanie Patrizio Gonnella wyraził nadzieję, że tegoroczne wybory europejskie przyczynią się do zmiany, która zapewni więźniom we Włoszech prawo do głosowania. Niektóre kraje dają zatrzymanym prawo do głosowania, nawet jeśli odbywają oni długie wyroki. Przewodniczący zamknął konferencję, mówiąc: "Prawo do głosowania oznacza uznanie, że zatrzymany jest częścią społeczności".