PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Prawa chronione przez UE

Wszystkie rządy krajów UE zobowiązały się do ochrony praw człowieka, zasad demokracji i praworządności. Żaden kraj nie może wstąpić do UE, dopóki nie wykaże, że posiada odpowiednie przepisy, polityki i instytucje, takie jak wolne media i niezależny wymiar sprawiedliwości, które stoją na straży tych fundamentalnych wartości. Jednak wraz z uzyskaniem członkostwa w UE, Unia ma ograniczoną możliwość upewnienia się, że rząd dotrzymuje tych obietnic. Ten temat dotyczy podejmowanych przez nas działań, których celem jest przekonanie UE do stworzenia skuteczniejszych narzędzi umożliwiających ochronę jej podstawowych wartości oraz nakłonienie do korzystania z obecnych uprawnień w celu zapobiegania łamaniu praw człowieka przez unijne rządy.

Prawa chronione przez UE artykuły