PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Prywatność i nadzór

Prawo do prywatności uniemożliwia rządom, przedsiębiorstwom i przestępcom wtargnięcie do naszego prywatnego życia. Nasze zainteresowania polityczne, rozmowy telefoniczne, maile, zdjęcia, historia medyczna, dane bankowe i historia przeglądanych stron internetowych są chronione dzięki prawu do prywatności. Prawo to daje nam możliwość wyszukiwania informacji, formułowania opinii i podejmowania decyzji dotyczących różnych kwestii, bez presji społecznej czy ryzyka osądu. Ponieważ wiele informacji o nas znajduje się w internecie, zamiast terminu ochrony prywatności często używamy pojęcia "ochrona danych". Chociaż nowe technologie przynoszą wiele możliwości, to niosą ze sobą również pewne zagrożenia. Nasze dane osobowe coraz częściej znajdują się w bazach danych i są przekazywane drogą elektroniczną. Za pomocą masowej inwigilacji, rządy zbierają informacje o tym co robimy w sieci, np. co czytamy i z kim rozmawiamy. Firmy gromadzą o nas informacje i wykorzystują je do podejmowania dotyczących nas decyzji bez naszej wiedzy. Ten temat dotyczy prowadzonych przez nas działań, których celem jest nakłonienie UE do ochrony naszej prywatności, w szczególności w internecie, do informowania społeczeństwa o znaczeniu ochrony danych i o możliwych sposobach ochrony przed związanymi z tą kwestią zagrożeniami.

Eksperci

 • Member thumb cild logo en 1
 • Member thumb ldh logo 2018 quadri
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb hu  hclu
 • Member thumb hrmi logo
 • Member thumb pl  hr
 • Member thumb nl
 • Member thumb cz  liga lindskych prav
 • Member thumb liberty green transparent background
 • Member thumb gff bildmarke
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb iccl logo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Prywatność i nadzór artykuły