PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Swoboda działania NGO

Pojęcie organizacji pozarządowej (NGO) odnosi się do niezależnej od rządu organizacji, która nie jest przedsiębiorstwem i działa na rzecz promowania dobrego samopoczucia każdej osoby żyjącej w danym społeczeństwie. Zazwyczaj organizacje pozarządowe działają na rzecz ochrony środowiska, walczą z korupcją, powstrzymują rządy, które nadużywają swoich uprawnień do wykorzystywania grup najbardziej podatnych na zagrożenia, a także chronią swobody obywatelskie przed ingerencją ze strony rządu. Organizacje pozarządowe mają zasadnicze znaczenie dla demokracji: informują obywateli o przepisach i programach, które wpływają na ich prawa, ułatwiają kontakt społeczeństwa z politykami i pomagają zapewnić, że władze nie łamią prawa. W związku z tym rządy starają się utrudnić pracę organizacjom pozarządowym, na przykład ograniczając możliwość otrzymywania darowizn. Ten temat dotyczy podejmowanych przez nas działań, których celem jest nakłonienie UE do ochrony swobód obywatelskich, które są niezbędne dla funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Swoboda działania NGO artykuły