PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Wolność słowa

Wolność słowa dotyczy prawa do wyrażania własnego zdania i opinii oraz dostępu do informacji. Ważnymi elementami wolności słowa są publiczne i prywatne media, które pozostają poza kontrolą i wpływami rządów i silnych przedsiębiorstw. Swoją opinię można wyrazić poprzez udział w protestach lub współpracę z osobami, które podzielają nasze przekonania. W ten sposób wolność słowa łączy się z wolnością zgromadzeń (prawo do protestów) i wolnością zrzeszania się (prawo do tworzenia organizacji). Prawa te pomagają uczestniczyć w sprawach publicznych i są niezbędne do funkcjonowania demokracji. Oczywiście nie są one prawami absolutnymi. Władze mogą zabronić szerzenia pornografii dziecięcej i nienawiści, a także stawiać różne warunki dotyczące organizacji protestów tak, aby uniknąć ewentualnych przejawów przemocy. Niestety, w wielu krajach UE władze ograniczają swobodę wypowiedzi, karzą osoby zgłaszające przypadki naruszenia prawa i zakazują organizacji protestów bez istotnego uzasadnienia, po to, aby uniemożliwić krytykę niepopularnych w kraju praw i polityk. Co więcej, kilka rządów i przedsiębiorstw ma duży wpływ na publiczne i prywatne media. Ten temat dotyczy podejmowanych przez nas działań, których celem jest ochrona wolności słowa, dbanie o dostęp do informacji, wolność mediów i wolność zgromadzeń.

Wolność słowa artykuły