VoxPublic

VoxPublic to organizacja non-profit z siedzibą w Paryżu, składająca się ze stałego zespołu czterech specjalistów ds. rzecznictwa. Jest zarządzana przez siedmioosobowy zarząd i otrzymuje wsparcie ze strony aktywnej społeczności wolontariuszy i członków „VoxPublic Agora”.

W ten sposób VoxPublic zapewnia wsparcie ofiarom dyskryminacji i niesprawiedliwości społecznej, które chcą postawić się decydentom.

Zespół dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą na zasadzie dobrowolności i tym samym dąży do wzmocnienia wśród swoich partnerów potencjału w dziedzinie strategii rzecznictwa i umiejętności komunikacyjnych. VoxPublic zapewnia również partnerom wsparcie operacyjne w zakresie tworzenia kampanii, networkingu, pisania dokumentów strategicznych, a także strategicznego wykorzystania mediów społecznościowych oraz tradycyjnych.

Website (EN)

Website (FR)

Facebook

Twitter

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!