VoxPublic

VoxPublic to organizacja non-profit z siedzibą w Paryżu, składająca się ze stałego zespołu czterech specjalistów ds. rzecznictwa. Jest zarządzana przez siedmioosobowy zarząd i otrzymuje wsparcie ze strony aktywnej społeczności wolontariuszy i członków „VoxPublic Agora”.

W ten sposób VoxPublic zapewnia wsparcie ofiarom dyskryminacji i niesprawiedliwości społecznej, które chcą postawić się decydentom.

Zespół dzieli się swoją specjalistyczną wiedzą na zasadzie dobrowolności i tym samym dąży do wzmocnienia wśród swoich partnerów potencjału w dziedzinie strategii rzecznictwa i umiejętności komunikacyjnych. VoxPublic zapewnia również partnerom wsparcie operacyjne w zakresie tworzenia kampanii, networkingu, pisania dokumentów strategicznych, a także strategicznego wykorzystania mediów społecznościowych oraz tradycyjnych.

Website (EN)

Website (FR)

Facebook

Twitter

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!