Stowarzyszenie na rzecz obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński

Stowarzyszenie na rzecz obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński (APADOR-CH) jest organizacją pozarządową która stawia sobie za cel podnoszenie świadomości na temat kwestii związanych z prawami człowieka i promowanie standardów ich poszanowania w Rumunii i regionie.

APADOR-CH jest organizacją pozarządową. Została założona w roku 1990 i od tego czasu skupia swoje wysiłki na podnoszeniu świadomości praw człowieka i poszanowania ich standardów, a także szerzeniu idei państwa prawa w Rumunii i regionie.

Realizując wymienione cele, APADOR-CH podejmuje następujące działania:

Monitoring prawny: APADOR-CH regularnie przygląda się istniejącym jak i proponowanym prawom i ich praktycznym skutkom. Publikuje opinie, uczestniczy w komisjach parlamentarnych, przesłuchaniach publicznych i spotkaniach konsultacyjnych. APADOR-CH stara się również informować opinię publiczną o istotnych zmianach w prawie. W konkretnych sprawach, APADOR-CH może popierać konkretne ustawy, a nawet tworzyć ich szkice, które później przedstawia na odpowiednich komisjach sejmowych.

Wizyty: APADOR-CH składa niezapowiedziane wizyty w więzieniach i policyjnych izbach zatrzymań. Podczas takich wizyt, nasi eksperci oceniają praktyczny stopień realizacji praw osób zatrzymanych dotyczących warunków ich przetrzymywania; rozmawiają z uwięzionymi i personelem a także badają odpowiednie dokumenty. Zwracają uwagę na objawy przypadków złego traktowania i brutalności oraz dostarczają pomocy prawnej dla ofiar takich praktyk. Wizytujemy również miejsca inne niż więzienia, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na łamanie praw człowieka.

Badania i monitoring: Nasi eksperci prowadzą wnikliwe badania nad różnymi kwestiami. W praktyce oznacza to duże ilości pracy zza biurka, ale również wywiady, żądania dostępu do informacji, a także – kiedy jest to zasadne – badania kwestionariuszowe. Wyniki takich badań stanowią z reguły tło konkretnych kampanii oraz są zbierane w sieci komunikacyjnej APADOR-CH. Nasze projekty badawcze z reguły skupiają się na analizowaniu konkretnych instytucji/działań, ocenianiu ich zgodności ze standardami praw człowieka i państwa prawa, oraz przedstawianiu praktycznych rekomendacji.

Strategiczny udział w sporach sądowych: APADOR-CH współpracuje z wieloma doświadczonymi prawnikami specjalizującymi się w prawach człowieka. Włączamy się w strategiczne spory sądowe w naszym obszarze zainteresowań. Nasz udział w sprawach sądowych odbywa się głównie na terenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale również sądów państwowych, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Nasz program udziału w sporach sądowych jest wspierany systematyczną obserwacją i oceną praktycznej realizacji wyroków sądów.

Budowanie umiejętności: Chcąc realizować swoje cele, APADOR-CH, działa na rzecz wzmocnienia innych grup na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i jednostek, w celu zapewnienia respektowania ich praw. W tym celu organizujemy treningi członków społeczeństwa obywatelskiego dotczące korzystania z dostępu do informacji publicznej i uczestnictwa w otwartych sesjach. Publikujemy ponadto raporty i poradniki dotyczące korzystania z praw człowieka.

Można nas znaleźć tutaj:

Adres: ulica Nicolae Tonitza 8A, Sektor 3 – Bukareszt, 030113 Rumunia
Telefon: (40) (21) 312.45.28 Fax: (40) (21) 312.37.11 e-mail: office@apador.org

Obserwuj nas:

Strona Internetowa APADOR-CH

Blog APADOR-CH

Facebook APADOR-CH

Kanał Youtube APADOR-CH

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!