Infografik: Varje år sker 25 miljoner osäkra aborter världen över

Från år 2010 till 2014 skedde 25 miljoner osäkra aborter världen över (45% av alla aborter), enligt en ny studie från Världshälsoorganisationen och Guttmacherinstitutet som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet.

Majoriteten av osäkra aborter, omkring 97%, skedde i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Den nya Lancetstudien ger uppskattningar om säkra och osäkra aborter i globalt perspektiv. För första gången omfattar den dessutom underkategorierna "mindre säkra" och "minst säkra" inom kategorin för osäkra aborter. Åtskillnaden gör det möjligt att få en mer nyanserad bild av de olika omständigheterna kring abort bland kvinnor som inte har tillgång till säkra aborter från personal med lämplig utbildning.

När aborter utförs i linje med Världshälsoorganisationens riktlinjer och standarder är risken för svåra komplikationer och dödsfall försumbar. Omkring 55% av alla aborter mellan år 2010 och 2014 utfördes på ett säkert sätt, vilket innebär att de genomfördes av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

I länder där abort är fullständigt förbjudet eller enbart tillåts för att rädda kvinnans liv eller skydda hennes fysiska hälsa var endast en av fyra aborter säker. I länder där abort är lagligt i större utsträckning utfördes nästan nio av tio aborter på ett säkert sätt. Att begränsa tillgången till abort minskar inte antalet aborter. De flesta aborter som sker i västra och norra Europa samt Nordamerika är säkra. Dessa regioner har dessutom några av de lägsta abortfrekvenserna i världen. Majoriteten av länderna i dessa regioner har dessutom relativt tillåtande lagar om abort; höga nivåer av preventivmedelsanvändning, ekonomisk utveckling och jämställdhet; samt högkvalitativ sjukvård – samtliga är faktorer som bidrar till att göra abort tryggare.

Slutligen är det viktigt att veta att Världshälsoorganisationen och FN nyligen lanserade en ny, fritt tillgänglig databas för lagar, policy och hälsonormer om abort i länder över hela världen. Databasens syfte är att främja större insyn i abortlagstiftning och -policy, samt att förbättra länders ansvarsskyldighet när det kommer till skydd av kvinnors och flickors hälsa och mänskliga rättigheter.

Infographic unsafe abortion worldwide.jpg?ixlib=rails 0.3