Infografik: Inverkan av icke-statliga organisationers räddningsuppdrag

Färre anländande migranter innebär färre döda på Medelhavet. Men de goda nyheterna döljer en oroväckande utveckling – antalet döda i förhållande till anländande har aldrig varit högre, delvis på grund av att icke-statliga organisationer tvingats lägga ner sina räddningsuppdrag.

Untitled 5c 20i 35477644  1 .png?ixlib=rails 0.3