Infografik: Så hanterar vi dina uppgifter

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, träder i kraft den 25 maj. Den sätter nya standarder för hanteringen av dina personliga uppgifter.

Vi bryr oss om ditt privatliv, och det är viktigt att du förstår hur vi hanterar och lagrar dina uppgifter, samt hur du kan kontakta oss med frågor, kommentarer och bekymmer.

Privacy infographic.png?ixlib=rails 0.3