Infografik: Europas drogmarknader

EMCDDA:s rapport om europeiska drogmarknader använder en evidensbaserad metod för att undersöka drogmarknaders inverkan på samhället i stort och granskar marknaderna för cannabis, heroin, kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA och nya psykoaktiva substanser.

Edmr final poster.png?ixlib=rails 0.3