GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

EU:s skydd av rättigheter

Alla EU-regeringar har lovat att skydda mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Inget land kan gå med i EU förrän det har visat att det har lagar, policy och institutioner som upprätthåller dessa grundläggande värderingar, såsom en fri press och oberoende rättsväsende. Men när landet väl tillhör EU har unionen begränsade befogenheter att se till att regeringar håller sina löften. Det här ämnet omfattar vårt arbete för att övertyga EU om att inrätta starkare befogenheter för att skydda dess grundläggande värderingar, och för att övertyga EU om att använda de befogenheter man redan har för att förhindra regeringar inom unionen från att kränka mänskliga rättigheter.

EU:s skydd av rättigheter artiklar