MAKE A DIFFERENCE DURING COVID-19

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Icke-statliga organisationers frihet

Vi använder termen icke-statlig organisation för att referera till en organisation som är oberoende av regeringen, som inte är ett företag, och som arbetar för att främja allas välbefinnande i samhället. Oftast arbetar icke-statliga organisationer för att skydda miljön, bekämpa korruption, hindra regeringar från att missbruka sin makt för att kränka utsatta grupper och skydda våra friheter från regeringens inflytande. Icke-statliga organisationer är livsviktiga för demokratin: de håller folket underrättade om lagar och politik som påverkar deras rättigheter, de hjälper allmänheten uttrycka sin åsikt till politiker och de hjälper se till att regeringar inte bryter mot lagen. Därför försvårar regeringar över hela EU de icke-statliga organisationernas arbete, t ex genom att göra det svårare för dem att motta donationer. Det här ämnet handlar om det arbete vi gör för att övertyga EU om att skydda de friheter som icke-statliga organisationer behöver för att kunna göra sitt jobb.

Icke-statliga organisationers frihet artiklar