GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet är rätten att dela information och åsikter och att få tillgång till information. Offentliga och privata medier som inte kontrolleras och påverkas av regeringar och mäktiga företag är en viktig del av yttrandefriheten. Men du kan även uttrycka åsikter genom att demonstrera eller samarbeta med andra som delar dina åsikter genom organisationer. På det här sättet överlappar yttrandefriheten med mötesfriheten (rätten att demonstrera) och föreningsfriheten (rätten att bilda organisationer). Dessa rättigheter hjälper individer att delta i offentliga frågor och är avgörande för en fungerande demokrati. Självklart är de inte oinskränkta. Myndigheter är t ex lagligt berättigade att förbjuda barnpornografi och hatpropaganda eller sätta villkor på demonstrationer för att förhindra dem från att bli våldsamma. Tyvärr begränsar myndigheter i många EU-länder yttrandefriheten genom att straffa visselblåsare och förbjuda demonstrationer utan goda skäl, enbart för att förhindra impopulära lagar och policy från att kritiseras. Flera regeringar och företag har ett starkt inflytande på offentliga och privatägda medier. Det här ämnet omfattar det arbete vi gör för att skydda yttrandefriheten, tillgång till information, visselblåsare, pressfriheten och mötesfriheten.

Yttrandefrihet artiklar