Infografic: ofițerii de poliție trebuie să fie ușor de identificat

Ofițerii de poliție care fac abuz de puterea pe care o au trebuie trași la răspundere. Asta se poate face doar dacă aceștia sunt ușor de identificat.

Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, statele au obligația de a proteja cetățenii împotriva torturii și maltratării. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a explicat că acest lucru presupune existența mijloacelor de a realiza o anchetă eficientă, capabilă să conducă la identificarea și, dacă este cazul, la pedepsirea celor responsabili.

Ris 2.0 corrected 01 1 2.jpg?ixlib=rails 0.3