Koszmar prawnego uznania płci

Obejrzyj nowe wideo Transgender Europe o koszmarze prawnego uznawania płci osób transpłciowych w Europie. W 34 europejskich krajach wciąż nie można zmienić imienia i płci w dokumentach bez konieczności przechodzenia przez inwazyjne procedury.

Dla większości osób transpłciowych w Europie, uzyskanie dokumentów tożsamości z poprawnym imieniem i płcią jest niemożliwe lub bardzo trudne i upokarzające. W rzeczywistości, 34 europejskie kraje wciąż nie zezwalają takim osobom na zmianę ich imienia i płci bez konieczności spełnienia inwazyjnych i bolesnych wymogów, które naruszają ich prawa.

W rezultacie, większość osób transpłciowych w Europie nie jest w stanie prawnie zmienić swojego imienia i płci lub rezygnuje z tego z powodu upokarzających wymogów proceduralnych. Oznacza to, że posługują się oni paszportami i innymi dokumentami osobistymi, które nie odzwierciedlają ich tożsamości i wyglądu. W razie konieczności udowodnienia swojej tożsamości, podczas podróży lub otwierania rachunku bankowego, osoby transpłciowe mogą być zmuszone do ujawnienia swojej transseksualności i narażone na upokorzenie, dyskryminację oraz przemoc.

Film ten powstał w ramach rozpoczętej dokładnie rok temu kampanii Transgender Europe, zatytułowanej “Dostęp do wszystkich obszarów! Uznanie otwiera drzwi” na rzecz prawnego uznania płci, która wzywa europejskie rządy do wprowadzenia szybkich, przejrzystych i przystępnych przepisów o uznawaniu płci.