Precedensowa decyzja sądu w sprawie prawa osób ubezwłasnowolnionych do głosowania

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu nakazał wpisać częściowo ubezwłasnowolnionego mężczyznę do rejestru wyborców, dzięki czemu mógł on oddać głos w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wyrok, oparty na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, otwiera drzwi dla osób ubezwłasnowolnionych w całej Europie, które mogą teraz poprosić o wpisanie ich do rejestru wyborców, co umożliwi im oddanie głosu w wyborach.

Nakazując wpisanie osoby ubezwłasnowolnionej do rejestru wyborców, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zmienił wcześniejszą niekorzystną decyzję prezydenta miasta. Sąd uznał, że blankietowe pozbawienie prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego osób częściowo ubezwłasnowolnionych narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz prawo Unii Europejskiej.

Decyzja ETPC umożliwi częściowo ubezwłasnowolnionym obywatelom Europy w całej UE wpisanie się do rejestru wyborców i da osobom całkowicie ubezwłasnowolnionym podstawę prawną do rejestracji.