Wideo: Czy Unia zamrozi wypłatę środków finansowych dla krajów łamiących zasady praworządności w Europie?

Unia przekazuje miliardy euro krajom otwarcie lekceważącym podstawowe wartości UE, finansując w ten sposób rządy, które działają wbrew jej interesom.
My w Liberties wierzymy, że UE powinna przestać przekazywać pieniądze obywateli autorytarnym rządom, które atakują prawa podstawowe obywateli i zasady demokracji.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący nowego mechanizmu pozwalającego blokować dostęp do unijnych funduszy krajom, które nie szanują zasad niezależnego sądownictwa. Ta decyzja to zwycięstwo dla Liberties.

Tak naprawdę wniosek zawiera już obowiązek poszanowania przez rządy zasady niezależności sądów, które mają sprawować ostateczną kontrolę nad sytuacją w krajach członkowskich.

Wszystko, co UE musi zrobić, to sprecyzować ten wymóg. W niniejszym dokumencie strategicznym szczegółowo opisaliśmy nasze pomysły w tej sprawie.