Nowe technologie i prawa człowieka

Instytut Monitorowania Praw Człowieka poszukuje nowych sposobów na walkę z przemocą domową

W marcu, Instytut Monitorowania Praw Człowieka zorganizował warsztaty w Wilnie z zakresu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

prez Human Rights Monitoring Institute

W dniach 24-26 marca, Instytut Monitorowania Praw Człowieka (HMRI) przeprowadził w Wilnie warsztaty z zakresu ochrony ofiar przemocy domowej. Podczas warsztatów, uczestnicy projektowali interaktywną platformę edukacyjną, opierającą się na doświadczeniach białoruskich, litewskich i norweskich organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy prawnej, społecznej i psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie.

Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku, 24 kobiety na Białorusi zmarły w wyniku przemocy domowej. Podczas gdy Europa Środkowa i Wschodnia może “pochwalić się” najwyższą liczbą ofiar, skandynawski model zwalczania przemocy domowej i udzielania wsparcia ofiarom udowodnił swoją godną naśladowania skuteczność.

Według wicedyrektorki HRMI, Natalijo Bitiukovej, odpowiedzialnej za organizację warsztatów, wydarzenie to było bardzo ważne dla trzech państw uczestniczących w projekcie. “Pogląd, że przemoc domowa jest sprawą prywatną, którą najlepiej pozostawić samą sobie wciąż przeważa w naszej mentalności - zarówno urzędników, jak i opinii publicznej” - powiedziała. “Jednakże, wszystkie instrumenty prawa międzynarodowego od dawna umieściły znak równości w tym równaniu - przemoc równa się torturowaniu innej osoby, na co nie ma miejsca w zachodniej demokracji”.

W czasie warsztatów, przedstawiciele HRMI, prawnicy JURK (norweskiej organizacji zapewniającej pomoc prawną kobietom) oraz białoruscy aktywiści odczytali raporty na temat zapobiegania przemocy w rodzinie. Raporty te przedstawiały praktyki i modele działania w ramach systemu prawnego każdego z państw służące do ochrony ofiar przemocy domowej. Uczestnicy określili główne przeszkody dla skutecznej ochrony praw ofiar przemocy domowej i dyskutowali o doświadczeniach współpracy organizacji pozarządowych z organami ścigania.