Nowe technologie i prawa człowieka

​#Vote4Values - Metodologia

Co mamy na myśli mówiąc o partiach nieszanujących wartości UE i skąd pochodzą nasze dane? Dowiedz się, jak wyglądała praca nad narzędziem #Vote4Values umożliwiającym kontrolę przestrzegania wartości UE podczas wyborów do europarlamentu 2019.

by Israel Butler

Co rozumiemy przez partie nieszanujące wartości UE?

Wszystkie kraje, które chcą wstąpić do UE muszą udowodnić, że posiadają instytucje, takie jak wolna prasa, swobodnie działające organizacje na rzecz praw i demokracji oraz niezależne sądy. Rządy muszą również udowodnić, że posiadają przepisy, które chronią tych podstawowych wartości, takie jak konstytucja, która gwarantuje wolność wypowiedzi i prawo do równego traktowania. Standardy te są wymienione w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej jako wspólne wartości, na których opiera się UE.

Kiedy mówimy o partiach nieszanujących wartości UE, mamy na myśli partie, których program lub praktyki podważają podstawowe wartości rządów prawa, pluralistycznej demokracji i/lub praw podstawowych. Praworządność oznacza, że sądy krajowe są niezależne i wolne od wpływów lub kontroli polityków, mają prawo do skutecznej i szybkiej ochrony swobód obywatelskich, a wśród polityków i władz publicznych nie szerzy się korupcja.

Pluralizm demokratyczny odnosi się do wolnych i uczciwych wyborów, wolnego i niezależnego dziennikarstwa oraz do możliwości tworzenia stowarzyszeń i udziału w pokojowych protestach. Mówiąc o prawach podstawowych mamy na myśli podstawowe swobody, takie jak prawo do wolności słowa, prawo do protestu, prywatności lub równego traktowania mniejszości i grup zmarginalizowanych historycznie.

Jak zdecydowaliśmy, które partie nie szanują wartości UE?

Aby zdecydować, czy partia krajowa szanuje podstawowe wartości UE, przyjrzeliśmy się, czy Parlament Europejski podjął rezolucję w tej sprawie skierowaną do rządu danego kraju. W latach 2014-2019 Parlament Europejski przyjął takie rezolucje wobec: Czech, Węgier, Malty, Polski, Rumunii i Słowacji.

{{#open-1}}Dowiedz się więcej{{/open-1}}

{{#hidden-1}}Przyjrzeliśmy się również, czy dana grupa polityczna jest uznawana przez ekspertów za ugrupowanie sprzeciwiające się unijnym wartościom. W rezultacie uznaliśmy grupy ENF i EFDD za partie nieszanujące unijnych wartości. Grupy te są klasyfikowane przez ekspertów jako "natywistyczne", "radykalnie prawicowe" i "autorytarne", ponieważ sprzeciwiają się pluralistycznej demokracji, ochronie mniejszości, równouprawnieniu i popierają model władzy oparty na "prawie i porządku", który wymaga nadmiernego ograniczenia prawa. Przykłady znajdziesz tutaj i tutaj.

W połowie kwietnia okazało się, że dwie skrajnie prawicowe grupy polityczne, ENF i EFDD, najprawdopodobniej przestaną istnieć. Matteo Salvini, którego partia Liga była w ENF, próbuje teraz utworzyć nową grupę polityczną złożoną ze skrajnie prawicowych partii populistycznych: Europejskiego Sojuszu na rzecz Ludzi i Narodów (EAPN). Ta nowa grupa wciąż gromadzi członków, ale bardzo prawdopodobnie, że znajdzie się w niej większość członków ENF, niektórzy członkowie EFDD i niektóre partie, które należą - lub powiedziały, że dołączyłyby do grupy ECR. Ponieważ EAPN zamierza zastąpić ENF i zrzeszać partie o podobnych poglądach, nadal klasyfikujemy tę grupę jako anty-wartościową.

Włoski Ruch Pięciu Gwiazd chce utworzyć nową grupę polityczną, ale nie ma jeszcze minimalnej liczby posłów z wymaganej liczby krajów. Obecnie jest częścią grupy EFDD, podobnie jak partia Brexit Nigela Farage'a. Wygląda więc na to, że EFDD też przestanie istnieć. Z tego powodu połączyliśmy członków EFDD, w tym Ruch Pięciu Gwiazd wraz z nowymi i niezrzeszonymi posłami do PE. Nie zaklasyfikowaliśmy tych nowych/niezrzeszonych/członków Ruchu Pięciu Gwiazd jako anty-wartościowych, ponieważ nie stanowią oni grupy politycznej jako takiej. Należą do partii, które nie dołączyły do żadnej grupy politycznej (jeszcze). Należy jednak pamiętać, że ta kategoria europosłów będzie pochodzić z partii, które mogą być uważane za anty-wartościowe.

Oto pełna lista grup politycznych i partii, które nie szanują unijnych wartości:

  • Jedna grupa polityczna w Parlamencie Europejskim (2019–2024): Europejski Sojusz na rzecz Ludzi i Narodów (EAPN). Dwie grupy polityczne w Parlamencie Europejskim (2014-2019): Europa Narodów i Wolności oraz Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej.
  • W centrolewicowej grupie S&D mamy Partit Luburista (PL) na Malcie, Partidul Socjal Democrat w Rumunii i Partię SMER na Słowacji.
  • W grupie Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) mamy czeską partię ANO oraz rumuńską partię ALDE (która jest młodszym partnerem koalicyjnym centrolewicowej Partidul Social Democrat).
  • W centroprawicowej EPL mamy węgierską partię Fidesz.
  • W prawicowym, eurosceptycznym ECR mamy polską partię PiS (Prawo i Sprawiedliwość).

W niektórych punktach odwołujemy się do innych partii krajowych, które także można uznać za grupy nieszanujące unijnych wartości. Są to partie Golden Dawn (z Grecji), Jobbik (z Węgier), NPD (z Niemiec) i Vox (z Hiszpanii). Partie te są traktowane przez ekspertów jako "radykalne" lub "skrajnie" prawicowe, co oznacza, że mają tendencję do “natywizmu" i "autorytaryzmu". Zobacz przykłady tutaj, tutaj i tutaj.{{/hidden-1}}

Skąd wzięliśmy nasze dane i co z Brexitem?

Aby dowiedzieć się, jak duża jest każda z grup politycznych, a także jaka jest w każdej z nich liczba osób pochodzących z partii nieszanujących unijnych wartości, skorzystaliśmy ze strony internetowej Parlamentu Europejskiego. Aby ustalić prawdopodobny rozmiar każdej z grup politycznych po wyborach, wykorzystaliśmy publicznie dostępne dane pochodzące z sondażu European Elections poll of polls - zbioru ogólnokrajowych sondaży, który będzie regularnie aktualizowany.

{{#open-2}}Dowiedz się więcej{{/open-2}}

{{#hidden-2}}Od 11 kwietnia sondaż przeprowadzony przez Politico zawiera dane, dzięki którym możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał Parlament Europejski, jeśli Wielka Brytania weźmie udział w wyborach. Jeśli tak się stanie, łączna liczba miejsc w następnym Parlamencie Europejskim wyniesie 751, a nie 705.

Naszym głównym celem jest pokazanie tego, jak będzie wyglądał Parlament Europejski, gdy Zjednoczone Królestwo opuści UE. Jest to spowodowane tym, że nawet jeśli Wielka Brytania wybierze deputowanych, prawdopodobnie opuści UE na początku przyszłej kadencji parlamentu, a liczba europosłów spadnie do 705. Tak więc udział Wielkiej Brytanii w wyborach prawdopodobnie przyniesie krótkoterminowe zmiany.

Do PE należy 73 europosłów z Wielkiej Brytanii. Każdy kraj dysponuje określoną liczbą posłów do PE przydzielonych w zależności od wielkości populacji. Gdy Zjednoczone Królestwo odejdzie z PE, część z tych 73 miejsc zostanie rozdzielona pomiędzy inne kraje, tak aby uwzględnić wzrost liczby ludności w ostatnich latach.

Sondaż poll of polls organizacji POLITICO nie grupuje eurodeputowanych należących do różnych partii krajowych, którzy mogą dołączyć do tej samej grupy politycznej na poziomie UE - z których część jest, a część nie jest powiązana z krajową partią anty-wartościową. Dotyczy to rumuńskich członków grupy S&D i grupy ALDE, polskich członków grupy ECR i czeskich członków grupy ALDE. W przypadkach, w których brak bardziej szczegółowych danych, opieraliśmy się na sondażu European Elections poll of polls na 2019 r., mając przy tym świadomość, że mogą to być członkowie partii, którzy w rzeczywistości nie mają programu, który nie szanuje unijnych wartości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób zespół poll of polls organizacji POLITICO wykorzystał zgromadzone dane, autorzy zamieścili sprawozdanie metodologiczne na swojej stronie. {{/hidden-2}}

Skąd wiemy, które partie krajowe dołączą do konkretnych grup politycznych?

Kierujemy się założeniem, że skład grup politycznych będzie prawie taki sam jak dziś. Jeśli grupy ogłosiły już, że powitają nowego członka, to wzięliśmy to pod uwagę. Jest to możliwe, ponieważ korzystamy z sondażu poll of polls organizacji POLITICO, który uwzględnia takie zmiany. Przykłady takich zmian obejmują grupę ECR (która z zadowoleniem przyjęła francuską partię Debout la France) i grupę ALDE (która ma powitać La Republique En Marche Macrona). Obecny obraz odzwierciedla skład grup politycznych opracowany na podstawie danych uzyskanych do dnia 23 kwietnia.

{{#open-3}}Dowiedz się więcej{{/open-3}}

{{#hidden-3}} Oczywiście możliwe, że w różnych krajach pojawią się nowe rozwiązania i członkowie partii mogą się zmienić. Na przykład, gdyby centroprawicowa EPL utworzyła koalicję z ECR, polscy posłowie do PE mogliby ewentualnie wycofać się z EPL. Wynika to z faktu, że do frakcji ECR należy polska partia rządząca, a w skład grupy EPL wchodzi polska opozycja. Istnieje wiele sporów między tymi stronami i mało prawdopodobne, aby zgodziły się współpracować ze sobą na poziomie UE.

Trudno też przewidzieć, co zrobią nowe partie lub niezależni posłowie do PE. Na przykład, gdyby istniała koalicja konserwatystów i posłów nieszanujących wartości UE, możliwe, że niektórzy posłowie do PE chcieliby dołączyć do nich lub do jednej z grup politycznych, które byłyby częścią koalicji. Mogą się też pojawiać partie z programami przeczącymi unijnym wartościom, takie jak hiszpańska partia Vox, które po wyborach zdecydują się dołączyć do istniejącej już grupy politycznej. Wspomnieliśmy o takich możliwościach w przypadkach, w których uważamy, że jest to istotne.{{/hidden-3}}

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!