Nowe technologie i prawa człowieka

Liberties uruchamia kampanię, której celem jest uzyskanie dostępu do informacji i oceny skutków aplikacji śledzących koronawirusa w 9 krajach UE

Członkowie Liberties w 9 krajach UE złożyli do krajowych organów wnioski w sprawie swobody dostępu do informacji dotyczące aplikacji do śledzenia kontaktów, objawów i egzekwowania kwarantanny wprowadzonych w celu kontroli rozprzestrzeniania się Covid-19.

by LibertiesEU

Wnioski w sprawie swobody dostępu do informacji pomogą zgromadzić dane na temat tych aplikacji i pozwolą porównać różne podejścia przyjmowane w Europie. Sieć Liberties i jej członkowie zmierzają do unikania przetwarzania przez władze lub prywatne firmy większej ilości danych osobowych niż jest to konieczne do ochrony przed koronawirusem. Nasze działania mają również na celu minimalizację ryzyka wycieku danych i innych naruszeń prywatności.

Naszym największym zmartwieniem jest to, że choć cel ratowania życia i źródeł utrzymania jest godny pochwały, program masowej inwigilacji jest prawdopodobnie niepotrzebny i zdecydowanie niebezpieczny. Organizacje zajmujące się prawami człowieka muszą upewnić się, że europejskie rządy poważnie podchodzą do odpowiedzialności za przygotowanie oceny skutków, oraz że żaden rząd europejski nie wykorzystuje pandemii jako pretekstu do normalizacji szerszego zastosowania inwazyjnych technologii cyfrowego nadzoru.

Celem Liberties jest odwrócenie procesu zwiększania poziomu nadzoru. Uważamy, że aplikacje do śledzenia kontaktów, śledzenia objawów i egzekwowania kwarantanny powinny być stosowane tylko wtedy, gdy dowody wskazują, że są one skuteczne, jedynie w określonych celach oraz na zasadzie dobrowolności. Należy przestrzegać zasad określonych w przepisach o ochronie danych, takich jak RODO na poziomie UE.

Inicjatywa ta zwraca uwagę rządów i ogółu społeczeństwa na fakt, że prawa człowieka są ważnymi zabezpieczeniami w sytuacjach kryzysowych, takich jak trwająca pandemia. Są kluczowe dla zapewnienia publicznego zaufania – które stanowi warunek wstępny konieczny dla skutecznej koordynacji społecznej – i pomagają w ochronie zdrowia publicznego.

Wśród krajów, które przystąpiły do inicjatywy znalazły się: Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Węgry, Litwa, Polska, Słowenia, Hiszpania i Szwecja. Belgia, Niemcy i Irlandia także wezmą udział w projekcie, ale członkowie Liberties w tych trzech krajach wybrali inną drogę i ich pierwszym krokiem nie będzie złożenie wniosków w sprawie swobody dostępu do informacji.

Jeśli chcesz dołączyć do tego projektu, daj nam znać: info@liberties.eu

#trackthetrackers

#humanrightsundercorona

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!