Nowe technologie i prawa człowieka

Liberties uruchamia kampanię, której celem jest uzyskanie dostępu do informacji i oceny skutków aplikacji śledzących koronawirusa w 9 krajach UE

Członkowie Liberties w 9 krajach UE złożyli do krajowych organów wnioski w sprawie swobody dostępu do informacji dotyczące aplikacji do śledzenia kontaktów, objawów i egzekwowania kwarantanny wprowadzonych w celu kontroli rozprzestrzeniania się Covid-19.

by LibertiesEU

Wnioski w sprawie swobody dostępu do informacji pomogą zgromadzić dane na temat tych aplikacji i pozwolą porównać różne podejścia przyjmowane w Europie. Sieć Liberties i jej członkowie zmierzają do unikania przetwarzania przez władze lub prywatne firmy większej ilości danych osobowych niż jest to konieczne do ochrony przed koronawirusem. Nasze działania mają również na celu minimalizację ryzyka wycieku danych i innych naruszeń prywatności.

Naszym największym zmartwieniem jest to, że choć cel ratowania życia i źródeł utrzymania jest godny pochwały, program masowej inwigilacji jest prawdopodobnie niepotrzebny i zdecydowanie niebezpieczny. Organizacje zajmujące się prawami człowieka muszą upewnić się, że europejskie rządy poważnie podchodzą do odpowiedzialności za przygotowanie oceny skutków, oraz że żaden rząd europejski nie wykorzystuje pandemii jako pretekstu do normalizacji szerszego zastosowania inwazyjnych technologii cyfrowego nadzoru.

Celem Liberties jest odwrócenie procesu zwiększania poziomu nadzoru. Uważamy, że aplikacje do śledzenia kontaktów, śledzenia objawów i egzekwowania kwarantanny powinny być stosowane tylko wtedy, gdy dowody wskazują, że są one skuteczne, jedynie w określonych celach oraz na zasadzie dobrowolności. Należy przestrzegać zasad określonych w przepisach o ochronie danych, takich jak RODO na poziomie UE.

Inicjatywa ta zwraca uwagę rządów i ogółu społeczeństwa na fakt, że prawa człowieka są ważnymi zabezpieczeniami w sytuacjach kryzysowych, takich jak trwająca pandemia. Są kluczowe dla zapewnienia publicznego zaufania – które stanowi warunek wstępny konieczny dla skutecznej koordynacji społecznej – i pomagają w ochronie zdrowia publicznego.

Wśród krajów, które przystąpiły do inicjatywy znalazły się: Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Węgry, Litwa, Polska, Słowenia, Hiszpania i Szwecja. Belgia, Niemcy i Irlandia także wezmą udział w projekcie, ale członkowie Liberties w tych trzech krajach wybrali inną drogę i ich pierwszym krokiem nie będzie złożenie wniosków w sprawie swobody dostępu do informacji.

Jeśli chcesz dołączyć do tego projektu, daj nam znać: info@liberties.eu

#trackthetrackers

#humanrightsundercorona

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!