Nowe technologie i prawa człowieka

​Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zagłosowała przeciwko wolności słowa

Członkowie Komisji Prawnej zignorowali wiadomości e-mail od ponad 30 tys. obywateli UE i zagłosowali za wprowadzeniem obecnej wersji dyrektywy, co może oznaczać koniec internetu jaki znamy.

by György Folk

Dziś, 20 czerwca, Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) zatwierdziła skierowaną przeciwko wolności słowa wersję art. 13 projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Przyjęta wersja nakłada szereg ograniczeń na wolność słowa i wolność informacji w sposób, który wyraźnie narusza Kartę Praw Podstawowych UE.

"Jeśli unijne prawodawstwo jest sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych, należy oczekiwać, że Trybunał Sprawiedliwości je unieważni. Tak stało się z dyrektywą w sprawie zatrzymywania danych, gdy unijni ustawodawcy zignorowali problemy związane z kompatybilnością z Kartą" – powiedziała Eva Simon, rzeczniczka organizacji Liberties.

Decyzja Komisji Prawnej prawdopodobnie będzie oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w negocjacjach z państwami członkowskimi UE w sprawie znalezienia kompromisowego rozwiązania, chyba że inni ustawodawcy doprowadzą do głosowania na posiedzeniu plenarnym w przyszłym miesiącu.

Walka będzie trwała

Kolejnym ważnym etapem debaty będzie sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się na początku lipca. Organizacja Liberties będzie nadal walczyć przeciwko wprowadzeniu art. 13 i starać się przekonać europosłów do głosowania za jego zmianą – tak, aby wprowadzał odpowiednie zabezpieczenia dla ochrony naszych praw podstawowych.

Julia Reda z grupy Zielonych-Wolnego Przymierza Europejskiego powiedziała po głosowaniu: "Podważę dzisiejszy wynik i w przyszłym miesiącu poproszę o powtórne głosowanie w Parlamencie Europejskim".

Przeczytaj wszystkie powiązane artykuły na temat praw autorskich.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!