Nowe technologie i prawa człowieka

​Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zagłosowała przeciwko wolności słowa

Członkowie Komisji Prawnej zignorowali wiadomości e-mail od ponad 30 tys. obywateli UE i zagłosowali za wprowadzeniem obecnej wersji dyrektywy, co może oznaczać koniec internetu jaki znamy.

by György Folk

Dziś, 20 czerwca, Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) zatwierdziła skierowaną przeciwko wolności słowa wersję art. 13 projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Przyjęta wersja nakłada szereg ograniczeń na wolność słowa i wolność informacji w sposób, który wyraźnie narusza Kartę Praw Podstawowych UE.

"Jeśli unijne prawodawstwo jest sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych, należy oczekiwać, że Trybunał Sprawiedliwości je unieważni. Tak stało się z dyrektywą w sprawie zatrzymywania danych, gdy unijni ustawodawcy zignorowali problemy związane z kompatybilnością z Kartą" – powiedziała Eva Simon, rzeczniczka organizacji Liberties.

Decyzja Komisji Prawnej prawdopodobnie będzie oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w negocjacjach z państwami członkowskimi UE w sprawie znalezienia kompromisowego rozwiązania, chyba że inni ustawodawcy doprowadzą do głosowania na posiedzeniu plenarnym w przyszłym miesiącu.

Walka będzie trwała

Kolejnym ważnym etapem debaty będzie sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się na początku lipca. Organizacja Liberties będzie nadal walczyć przeciwko wprowadzeniu art. 13 i starać się przekonać europosłów do głosowania za jego zmianą – tak, aby wprowadzał odpowiednie zabezpieczenia dla ochrony naszych praw podstawowych.

Julia Reda z grupy Zielonych-Wolnego Przymierza Europejskiego powiedziała po głosowaniu: "Podważę dzisiejszy wynik i w przyszłym miesiącu poproszę o powtórne głosowanie w Parlamencie Europejskim".

Przeczytaj wszystkie powiązane artykuły na temat praw autorskich.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!