Monitoring UE

​Koronawirus i nadzwyczajna sytuacja we włoskich więzieniach: Antigone publikuje doroczny raport

Stowarzyszenie Antigone opublikowało szesnasty roczny raport, który analizuje sytuację włoskich zakładów karnych w 2019 roku i pierwszych miesiącach 2020 roku.

prez Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

W raporcie zatytułowanym „Więzienie w czasach koronawirusa” (materiały prasowe w języku angielskim dostępne tutaj) Patrizio Gonnella, prezes stowarzyszenia Antigone, zwraca uwagę, że dostęp do wideorozmów i połączeń telefonicznych pomaga w tym trudnym czasie utrzymać kontakty z krewnymi i powinien być postrzegany jako ważne zwycięstwo dla więźniów, dzięki któremu mogą uniknąć izolacji i samotności. Mamy nadzieję, że ta wygrana wkrótce zamieni się w prawo więźniów.

Przed pandemią

Pod koniec lutego 2020 r. oficjalne dane wykazały, że we włoskich więzieniach przebywało 61 230 więźniów, chociaż oficjalnie dostępnych było jedynie 50 931 miejsc. Średni wskaźnik zaludnienia wyniósł 130,4%, osiągając najwyższą wartość 194,7% w Larino, co oznacza, że Włochy są drugim krajem o najbardziej przepełnionych więzieniach w Europie. Obserwatorzy ze stowarzyszenia Antigone w 2019 r. odwiedzili 98 więzień, a analiza zebranych danych wykazała, że w 45 obiektach nie było ciepłej wody, podczas gdy 25 instytucji nie spełniło minimalnego standardu przydziału trzech metrów kwadratowych na jednego więźnia w każdej celi. W rzeczywistości były nawet więzienia, w których w tej samej celi przebywało 12 więźniów (Poggioreale, Pozzuoli i Bolzano). Jeśli chodzi o pobyt w zakładach karnych osób powyżej 50 roku życia Włochy mają drugi najwyższy wskaźnik w Europie (25%). W ciągu ostatnich dziesięciu lat zwiększył się czas trwania kary, obecnie długość wyroku w około 27% przypadków wynosi ponad 10 lat.

Aby zobaczyć filmy nakręcone w zakładach karnych przez stowarzyszenie Antigone, kliknij tutaj.

Jak włoski system więzienny radzi sobie z koronawirusem?

Na dzień 15 maja liczba osób przebywających w więzieniach wynosiła 52 679, co oznacza, że wskaźnik zaludnienia spadł do 112,2%. Spadek ten można częściowo wyjaśnić wydanym 17 marca dekretem „Cura Italia”, w którym areszt domowy został uznany za główny instrument ograniczania populacji więźniów. Nadzór elektroniczny stosuje się wobec wszystkich więźniów, którzy uzyskali prawomocny wyrok skazujący i karę pozbawienia wolności od 6 do 18 miesięcy. W regionie Emilia Romagna 21% populacji więziennej odesłano do domu. 15 kwietnia 30 416 osób korzystało ze środków alternatywnych do zatrzymania, takich jak areszt domowy, prace społeczne i półwolność, podczas gdy w 2008 r. liczba ta była o jedną czwartą mniejsza. 2 maja, po poważnych niepokojach społecznych związanych z uwolnieniem szefów mafii (rzekomo z powodu nowych przepisów dotyczących koronawirusa, podczas gdy w rzeczywistości uwolnienie dwóch z nich było możliwe dzięki wcześniej istniejącym przepisom niezwiązanym z koronawirusem) Francesco Basentini, były szef Departamentu Administracji Penitencjarnej podał się do dymisji, a nowym szefem został Bernardo Petralia, sędzia i konsultant komisji antymafijnej. Według stanu na 15 maja we Włoszech 119 więźniów i 162 pracowników więziennych uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa, a z powodu Covid-19 zmarło czterech więźniów, dwóch funkcjonariuszy służby więziennej i dwóch lekarzy. Najwyraźniej podobne dane zebrano we Francji i Hiszpanii. Raport Antigone próbuje także przyjrzeć się protestom, które miały miejsce w 49 więzieniach między 7 a 9 marca, kiedy to wprowadzono pierwszy dekret ograniczający prawa więźniów, który doprowadził do śmierci 13 więźniów z powodu przedawkowania. Stowarzyszenie Antigone opracowało dwie mapy, które pokazują aktualny rozwój sytuacji związanej z pandemią we włoskich i europejskich więzieniach.

Propozycje Antigone na przyszłość

Stowarzyszenie Antigone przedstawiło kilka propozycji, których celem jest poprawa obecnej sytuacji w zakładach karnych:

1. Zmniejszenie liczby wykroczeń

2. Zmniejszenie liczby więźniów przez zmianę skoncentrowanego na więzieniu podejścia do systemu karnego

3. Zmiana prawa dotyczącego narkotyków, zmniejszenie jego represyjnego wymiaru

4. Umożliwienie korzystania ze smartfonów w celu utrzymania przez więźniów kontaktu z rodzinami oraz w celach edukacyjnych i działaniach związanych z osobistymi planami więźniów

5. Inwestowanie w nowe technologie

6. Przejrzystość informacji dla świata zewnętrznego

7. Informowanie więźniów o wszystkich wewnętrznych przepisach i praktykach

8. Bardziej aktywna rola systemu opieki zdrowotnej, nowi lekarze i stały personel

9. Uznanie roli wolontariatu

10. Zatrudnienie 300 dyrektorów więzień.

Aby zobaczyć pełną prezentację raportu, kliknij tutaj.

Kliknij tutaj, aby śledzić Antigone na Facebooku.