Demokracja i Sprawiedliwość

​Raport organizacji CIVICUS: coraz gorsza sytuacja przestrzeni obywatelskiej

Na całym świecie w przestrzeni obywatelskiej pozostaje coraz mniej miejsca na aktywizm: dziś tylko trzy procent światowej populacji żyje w krajach o otwartej przestrzeni obywatelskiej.

prez LibertiesEU

Opublikowany dzisiaj najnowszy raport organizacji CIVICUS (z którą Liberties współpracuje w dziedzinie badań) przedstawia niepokojące dane. Zgodnie z raportem przestrzeń obywatelska w 24 krajach jest zamknięta, w 38 krajach ludzie funkcjonują w systemie represyjnym, a w 49 krajach muszą radzić sobie z utrudnioną swobodą praw. Tylko w 43 krajach przestrzeń cywilną można uznać za otwartą, podczas gdy w 42 krajach oceniana jest jako "zawężona". Nowy raport pt. “People Power Under Attack 2019”, pokazuje, że na całym świecie ograniczane są swobody obywatelskie w zakresie zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń i ekspresji. W ciągu roku podwoiła się liczba osób mieszkających w krajach, w których narusza się te wolności obywatelskie: 40 procent światowej populacji żyje obecnie w krajach, które represjonują przestrzeń obywatelską - w ubiegłym roku było to 19 procent.

Od czasu ostatniego raportu, opublikowanego w listopadzie 2018 r., w przestrzeni obywatelskiej zostało jeszcze mniej miejsca na aktywizm: tylko 3 procent światowej populacji żyje obecnie w krajach o otwartej przestrzeni obywatelskiej. W ciągu ostatniego roku w dziewięciu krajach doszło do zmian w przestrzeni cywilnej: dwa kraje poprawiły swoje oceny, a w siedmiu sytuacja się pogorszyła. To pokazuje, że w większości części świata tłumienie pokojowego aktywizmu pozostaje powszechnym problemem społeczeństwa obywatelskiego.

Według raportu rok 2019 upłynął na całym świecie pod znakiem organizacji protestów i ich tłumienia. Według 536 aktualizacji opublikowanych przez Monitor CIVICUS podstawowe prawo do pokojowych zgromadzeń pada ofiarą wspólnych ataków. Dane sugerują, że na całym świecie zarówno państwa, jak i podmioty niepaństwowe wykorzystują nieuzasadnioną i nadmierną siłę do tłumienia protestów i zatrzymują pokojowych demonstrantów. Między październikiem 2018 r. a 11 listopada 2019 r. w 96 krajach na całym świecie doszło do zatrzymań demonstrantów, przerwania protestów lub użycia nadmiernej siły, aby uniemożliwić ludziom pełne korzystanie z prawa do pokojowych zgromadzeń. W obliczu tych represji nie powstrzymano jednak obywatelskiego zaangażowania.

Aby przeczytać pełny raport oparty na globalnej współpracy badawczej, który ocenia i odzwierciedla poszanowanie podstawowych wolności w 196 krajach, kliknij tutaj.

civicus report image