Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka

NJCM, czyli Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka), działa by promować i chronić prawa człowieka w Holandii.

NCJM stanowi Holenderską sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ). Orgazniacja została założona w roku 1974 w Leiden, gdzie wciąż mieści się jej siedziba. Jako krajowa sekcja ICJ, NJCM działa na rzecz promocji i ochrony praw człowieka w Holandii. Monitorujemy uważnie politkę i prawodawstwo w Holandii, zwracając uwagę na politykę zagraniczną i zgodność ze standardami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi w zakresie przestrzegania praw człowieka. Kiedy zajdzie taka potrzeba, NJCM tworzy komentarze do krajowych dokumentów politycznych i szkice ustaw mających na celu ochronę praw człowieka. Koordynujemy też kontrraporty o implementacji europejskich i międzynarodowych traktatów dla ONZ i Rady Europy. Organizujemy spotkanie eksperckie i konferencje poświęcone tematom z zakresu ochrony praw człowieka, w celu promocji tematu pośród prawników, jurystów i sędziów. Od czasu do czasu włączamy się w debaty publiczne przez publikowanie artyułów do czasopism.

Obserwuj nas:

Strona Internetowa NJCM

Facebook NJCM