Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności. Niestety, nie posiadamy jeszcze wersji w języku polskim. Z wersją niemiecką można zapoznać się tutaj, a z wersją angielską tutaj.

W przypadku sporu, rozstrzygająca jest wersja niemiecka.