PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Orsi  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Orsolya Reich

Specjalistka ds. rzecznictwa

Rozpowszechnianie informacji o wartości praw człowieka jest bardzo ważne. Zbyt wiele osób błędnie uważa, że przestrzegający prawa obywatele nie potrzebują praw człowieka.

O mnie

Orsolya pracuje nad kwestiami związanymi z prywatnością i rozprzestrzenianiem się populizmu w Europie oraz ochroną organizacji pozarządowych działającymi w obronie swobód obywatelskich. Tworzy raporty na temat rozwoju wolności zgromadzeń, wolności zrzeszania się i wolności słowa w krajach Europy Wschodniej i Środkowej. Jest także entuzjastką filmów wideo i opracowała grę wideo Liberties. Orsolya studiowała filozofię na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim, a część studiów doktoranckich odbyła na Uniwersytecie Harvarda i New York University. Była także adiunktem na Uniwersytecie Princeton. Dołączyła do Liberties w 2017 r.Moje tematy

Swoboda zrzeszania się, wolność zgromadzeń i wolność słowa nadal nie są w pełni rozumiane, a wiele państw członkowskich UE aktywnie kwestionuje te wartości. Sporządzam raporty na temat zagadnień związanych z tymi swobodami, w których odnoszę się do sytuacji w Belgii, Czechach, Grecji, na Węgrzech, Litwie, w Polsce, Rumunii i Hiszpanii i zajmuje się tworzeniem filmów wideo, których celem jest przełamanie złożoności praw człowieka poprzez wprowadzenie humorystycznych postaci.
Rozpowszechnianie informacji o wartości praw człowieka jest bardzo ważne. Zbyt wiele osób błędnie uważa, że przestrzegający prawa obywatele nie potrzebują praw człowieka.