PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Jascha Galaski

Specjalista ds. rzecznictwa

Codziennie tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci jest zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktu i prześladowań. Staram się pokazać, że przyjmowanie osób szukających schronienia jest ludzkim obowiązkiem i że w Europie mamy taką możliwość.

O mnie

Jascha posiada tytuł magistra na kierunku polityka publiczna i rozwój człowieka na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Maastricht, gdzie specjalizował się w dziedzinie zarządzania migracją i azylem. Przeniósł się do Berlina, aby dołączyć do środowiska działającego na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz wspierać startupy działające dla i z migrantami, osobami ubiegającymi się o azyl i uchodźcami. W 2018 r. Jascha dołączył do Liberties jako specjalista ds. migracji. Pracuje na rzecz bardziej pozytywnej oceny imigrantów.
Moje tematy

Retoryka populistów dotycząca inwazji kulturowej, zagrożeń związanych z islamem oraz utratą kontroli i bezpieczeństwa wyznacza politykę w zakresie migracji w coraz większej liczbie krajów europejskich, wywołując niepokój i strach wśród społeczeństwa. Liberties chce pomóc przeformułować narrację wokół migracji i wdrożyć podejście ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań.
Codziennie tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci jest zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktu i prześladowań. Staram się pokazać, że przyjmowanie osób szukających schronienia jest ludzkim obowiązkiem i że w Europie mamy taką możliwość.