PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Eva simon tk  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Eva Simon

Specjalistka ds. rzecznictwa

Wierzę, że równouprawnienie i ochrona praw człowieka są warunkami koniecznymi wolnego i otwartego społeczeństwa, na które wszyscy zasługują.

O mnie

Eva jest prawnikiem i od 20 lat zajmuje się prawami cyfrowymi, koncentrując się na kwestiach związanych z wolnością słowa i prywatnością. Pomogła stworzyć pierwszą na Węgrzech ustawę o wolności informacji. Wykładała na Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie, Uniwersytecie Środkowoeuropejskim i Cardozo School of Law w Nowym Jorku na tematy poświęcone prywatności i wolności słowa. Dołączyła do Liberties w 2017 r. jako specjalistka ds. rzecznictwa. Wcześniej pracowałą dla Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich w Budapeszcie.

Moje tematy

Chciałabym, aby wolność słowa stała się rzeczywistością w całej Europie — w zasadzie obie strony wolności słowa: zarówno wolny i pluralistyczny rynek mediów, jak i indywidualne prawa jednostek i dziennikarzy.Wierzę, że równouprawnienie i ochrona praw człowieka są warunkami koniecznymi wolnego i otwartego społeczeństwa, na które wszyscy zasługują.