PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Israel  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Israel Butler

Kierownik ds. rzecznictwa

Ponieważ walczę o ochronę naszych praw i wolności przed żądnymi władzy autokratami.

O mnie

Izrael rozpoczął swoją karierę jako nauczyciel akademicki na uniwersytetach w Nottingham i Lancaster w Wielkiej Brytanii, gdzie zajmował się badaniami na temat prawa UE i praw człowieka. Opublikował szereg artykułów w wiodących czasopismach akademickich i napisał książkę o tym, jak przeciwdziałać wzrostowi populistycznych rządów autorytarnych, które ograniczają prawa i wolności obywateli. Dołączył do Liberties w 2017 r. jako kierownik ds. rzecznictwa. Zajmuje się promowaniem koncepcji, dzięki której UE mogłaby lepiej chronić demokrację i praworządność w swoich państwach członkowskich.Moje tematy

W ostatnich latach UE doświadczyła niepokojącego wzrostu żądnych władzy autorytarnych rządów w kilku państwach członkowskich. UE nadal daje tym rządom miliardy euro na wspieranie projektów i inicjatyw w ich krajach. Pracuję nad przekonaniem decydentów UE do wdrożenia mechanizmów, które doprowadzą do wstrzymania funduszy dla państw członkowskich, które naruszają wartości UE.
Ponieważ walczę o ochronę naszych praw i wolności przed żądnymi władzy autokratami.