PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Balazs  2 .jpg?ixlib=rails 0.3

Balázs Dénes

Dyrektor generalny

Zarówno w szkole prawniczej, jak i dzisiaj prawa człowieka, sprawiedliwość i otwarte społeczeństwa wydawały mi się wartościami, o które warto walczyć. Gdyby nasze prawa i wolności były w pełni chronione, mógłbym zostać ogrodnikiem lub otworzyć małą działalność. Ale ponieważ na tę chwilę trzeba będzie jeszcze poczekać, jestem szczęśliwy, że mogę wykonywać tak satysfakcjonującą pracę.

O mnie

Balázs jest prawnikiem i działaczem na rzecz praw człowieka i pochodzi z Budapesztu. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie ELTE i jako pracownik wizytujący przebywał na Columbia University w Nowym Jorku. Balázs rozpoczął karierę jako stażysta w Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich (HCLU), grupie praw człowieka z siedzibą w Budapeszcie. Następne 15 lat spędził w HCLU, by ostatecznie zostać dyrektorem generalnym. Po ośmiu latach kierowania organizacją dołączył do Open Society Foundations jako dyrektor działu Open Society Initiative for Europe. W 2017 r. pomógł założyć Liberties i obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego.Moje tematy

Wyznaczam kierunki działań Liberties, w taki sposób, aby platforma stała się wiodącym głosem w kwestiach praw człowieka w Europie. Jestem odpowiedzialny za budowanie dynamicznego, energicznego zespołu, który współpracuje z opinią publiczną, decydentami i zainteresowanymi stronami w celu poprawy ochrony praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich UE.
Zarówno w szkole prawniczej, jak i dzisiaj prawa człowieka, sprawiedliwość i otwarte społeczeństwa wydawały mi się wartościami, o które warto walczyć. Gdyby nasze prawa i wolności były w pełni chronione, mógłbym zostać ogrodnikiem lub otworzyć małą działalność. Ale ponieważ na tę chwilę trzeba będzie jeszcze poczekać, jestem szczęśliwy, że mogę wykonywać tak satysfakcjonującą pracę.