Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Małgorzata Szuleka

Wiceprezes Zarządu

O mnie

Małgorzata Szuleka odpowiada za realizację międzynarodowej strategii rzeczniczej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce, jednej z wiodących europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od początku kryzysu konstytucyjnego w 2015 r. Szuleka dokumentuje ataki na sądy, koncentrując się na niezależności władzy sądowniczej, zagrożeniach dla praworządności, pogarszaniu się demokratycznych standardów oraz kurczącej się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego. W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, koordynowała badania z zakresu naruszeń praw człowieka, w tym udziału dzieci w sprawach cywilnych i karnych, wszelkich form wyzysku i funkcjonowania służb mających udzielać pomocy ofiarom. Małgorzata Szuleka ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.