PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Krassimir Kanev

Skarbnik

O mnie

Dr Krassimir Kanev w 1982 r. ukończył Uniwersytet Sofijski. W latach 1996-97 pełnił funkcję specjalisty ds. praw człowieka i wolności religijnej na Uniwersytecie Columbia. Przez 10 lat prowadził kursy wprowadzające na temat międzynarodowych praw człowieka na Uniwersytecie w Sofii. Wykładał również socjologię, socjologię prawa, krytyczną teorię społeczną, międzynarodowe instrumenty praw człowieka i ekologię na wielu uczelniach w Bułgarii i za granicą, między innymi na Uniwersytecie w Płowdiwie, Oregonie, Sarajewie oraz na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Od 2003 r. prowadzi kursy online dla amerykańskiej organizacji Human Rights Education Associates (HREA) skierowane do specjalistów zajmujących się prawami człowieka. Prowadził także kursy na temat mechanizmów ONZ dotyczących ochrony praw człowieka dla prawników z kilku krajów Europy Wschodniej. Dr Krassimir Kanev rozpoczął pracę na rzecz praw człowieka w 1988 r. Był i nadal jest aktywistą w wielu organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka i środowiskiem. Od 1994 r. pełni funkcję dyrektora Bułgarskiego Komitetu Helsińskiego. W przeszłości był także członkiem zarządów wielu międzynarodowych organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się prawami człowieka. Obecnie jest wiceprezesem w organizacji European Prison Litigation Network, honorowym dyrektorem PILnet, członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Stowarzyszenia Zapobiegania Torturom i Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Praw Człowieka. Dr Kanev z powodzeniem reprezentuje klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w związku z różnymi naruszeniami praw człowieka.